Τμήμα Φυσικής

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ακαδ. έτους 2020-2021

ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δ. Χατζηδημητρίου (Συντονίστρια), Ν. Στεφάνου, Φ. Μαυρόπουλος, Κ. Σφέτσος,
Ν. Βλαχάκης, Κ. Καρτάλης, Ε. Νισταζάκης, Σ. Γαρδέλης, Φ. Διάκονος, Π. Σφήκας,
Θ. Αποστολάτος, Κ. Γαζέας, Ε. Φλόκα, Χ. Τζάνης, Α. Μουστάκας, Γ. Βλαστού,
Γ. Λάτσας, Ε. Μητσάκου, Α. Μαντζιαφού, Ι. Τσοχαντζής, Μ. Τσέτσερη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π. Σφήκας (Συντονιστής)
Δ. Φραντζεσκάκης
Θ. Αποστολάτος
Ε. Φλόκα
Α. Μουστάκας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ" 
Διευθυντής: Β. Σπανός, Αναπλ. Δευθύντρια: Δ. Χατζηδημητρίου
Β. Σπανός
Ν. Σαουλίδου
Θ. Αποστολάτος
Βλ. Λυκοδήμος
Κ. Σιμσερίδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" 
Διευθύντρια: Μ. Τόμπρου-Τζέλλα, Αναπλ. Διευθυντής: Σ. Σοφιανός
Μ. Τόμπρου-Τζέλλα
Ε. Φλόκα
Μ. Ασημακοπούλου
Χ. Τζάνης
Ε. Γιαννακάκη

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΜΣ ΡΗ/ΗΑ 
Δ. Ρεΐσης (Διευθυντής)
Ι. Τίγκελης
Α. Τζανακάκη
Α. Πασχάλης
Ε. Χατζηευθυμιάδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Δ. Σταμόπουλος (Συντονιστής)
Β. Σπανός
Ι. Δαγκλής
Μ. Ασημακοπούλου
Α. Μουστάκας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                         
Ε. Νισταζάκης*  (* λήξη θητείας: 31/10/2022 )
Κ. Σιμσερίδης,  (αναπληρωματικός)
Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Κριτήριων: 1) Δ. Χατζηδημητρίου,  2) Α. Τζανακάκη, 3) Γ. Λάτσας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΜΕΑ
Δ. Σταμόπουλος (Συντονιστής),  Μ. Ρίζου,  Φ. Μουρούτη

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Δ. Σταμόπουλος               
Βοηθός: Δ. Ιωαννίδης-Βαμβακάς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (51 μαθήματα) 
Γ. Διαμάντης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Μ. Βασιλείου
Ε. Φλόκα
Ε. Νισταζάκης