Τμήμα Φυσικής

ΥΚΟ01

10ΥΚΟ01  Φυσική Ι 

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS153

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ευθύγραμμη κίνηση. Καμπυλόγραμμη κίνηση. Σχετική κίνηση. Εισαγωγή στην  Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας.
 • Ωστικές δυνάμεις. Κρούσεις.
 • Δυναμική ενός σώματος.
 • Έργο. Ενέργεια. Δυναμική συστήματος σωμάτων.
 • Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα.
 • Κύλιση. Στροφορμή και ροπή. Ταλαντώσεις.
 • Ο Νόμος της Παγκόσμιας Έλξης. Μηχανική των ρευστών.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, (γεν. επιμέλεια) Κ. Παπανικόλας, Α. Καραμπαρμπούνης, Σ. Κοέν, Π. Σπυράκης, Φυσική (1η έκδοση), Τόμος 1, Εκδόσεις Γ. Δαρδανός, 2012.
 • H.D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος A’, Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ, 1994.
 • D.C. Giancoli, Φυσική για Επιστήμονες & Μηχανικούς, Τόμος Α’, Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί ΑΕ, 2011.
 • Κ.Ν. Φαράκος, Εισαγωγή στη Νευτώνεια Μηχανική (Β’ έκδοση), Εκδόσεις ΑΑ Τσότρας, 2019.