Τμήμα Φυσικής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι σπουδές στη φυσική σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην απόκτηση γνώσεων και την εμπέδωση βασικών εννοιών και αρχών, όσο και στην ανάδειξη της σημασίας τους στην κατανόηση μιας ταχέως εξελισσόμενης επιστήμης, όπου η επιστημονική εξειδίκευση εναλλάσσεται συνεχώς με τη διαθεματικότητα νέων επιστημονικών αντικειμένων.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής, που εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού προηγούμενων προγραμμάτων. Αποσκοπεί, όπως επιβάλλεται σε ένα διεθνώς καταξιωμένο Τμήμα, στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, έτσι ώστε οι νέοι πτυχιούχοι να συνεχίσουν να διακρίνονται για την πολύπλευρη και ουσιαστική επιστημονική κατάρτισή τους στο αντικείμενο της φυσικής, της πιο σημαντικής ίσως βασικής επιστήμης της σύγχρονης εποχής. Και είναι η φυσική σημαντική βασική επιστήμη, όχι μόνο λόγω του ιδιαίτερου επιστημονικού της βάρους και αυτής καθεαυτής της σημασίας και της συμβολής της στην εξέλιξη των Θετικών Επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και διότι, ακριβώς λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της, μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο άλλων επιστημονικών αναζητήσεων και τομέων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ