Τμήμα Φυσικής

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Δρ Γεωργία Βλαστού, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Εργαστήριο Η/Υ και Πληροφορικής

Καθ. Νικόλαος Στεφάνου, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής

Image credits: Σταμάτης Καλαμιώτης - Κοσμάς Γαζέας