Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αλιάι Ρίγκερς
  Γραφείο: V+4 #40, Τηλέφωνο: 210 727 6943, Email: raliaj[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διαταραχές της ολογραφίας και επιπτώσεις στη βαρύτητα και στην Κβαντική θεωρία πεδίου
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Κ. Σφέτσος (Επιβλέπων), Β. Σπανός, Α. Κεχαγιάς
   
 • Βασιλειάδης Γεώργιος 
  Γραφείο: I 0 #9, Τηλέφωνο: 210 727 6702, Email: geovasil[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Έρευνα για μεσόνια με εξωτικούς κβαντικούς αριθμούς στο πείραμα GlueX στο εργαστήριο Jefferson στις Η.Π.Α
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Χ. Κουρκουμέλη (Επιβλέπουσα), Γ. Βούλγαρη, Ζ. Παπανδρέου
   
 • Βασιλείου Πολύτιμος
  Γραφείο: I 0 #2, Τηλέφωνο: 210 727 6724, Email: polvasil[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Φασματοσκοπική μελέτη πυρηνικής δομής ισοτόπων μέσου βάρους
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Μερτζιμέκης (Επιβλέπων), Ε. Στυλιάρης, Μ. Κόκκορης
   
 • Βουρλιώτης Εμμανουήλ
  Γραφείο: ΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6876, Email: vourliot[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση Νέας Φυσικής σε συγκρούσεις πρωτονίων με το πείραμα CMS στο LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Π. Σφήκας (Επιβλέπων), Κ. Βελλίδης, Ν. Τετράδης
   
 • Γιάντσος Ευάγγελος
  Γραφείο: V 0 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6956, Email: egiantso[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Εφαρμογές της δυϊκότητας θεωρίας πεδίου/βαρύτητας
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Φ. Διάκονος (Επιβλέπων), Ν. Τετράδης, Β. Σπανός
   
 • Ζησόπουλος Ηλίας
  Γραφείο: I 0 #14, Τηλέφωνο: 210 727 6742, Email: ilziso[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αναζήτηση Νέας Φυσικής σε τελικές καταστάσεις με πολλαπλούς αδρονικούς πίδακες με το πείραμα CMS στον LHC του CERN
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Σαουλίδου (Επιβλέπουσα), Δ. Φασουλιώτης,  Β. Σπανός
   
 • Ζιώγα Μαρία
  Γραφείο: I 0 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6798, Email: mzioga[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μέτρηση της μάζας του top quark στο lepton + jets κανάλια από την εγκάρσια ορμή των λεπτονίων σε συγκρούσεις πρωτονίων με αντιπρωτόνια σε √S = 1.96 TeV
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Στυλιάρης (Επιβλέπων), Ξ. Μαϊντάς, Α. Μανουσάκης
   
 • Ζυριλίου Αικατερίνη
  Γραφείο: I 0 #2, Τηλέφωνο: 210 727 6724, Email: kzyriliou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη πυρηνικής δομής ισοτόπων μέσου βάρους
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Μερτζιμέκης (Επιβλέπων), Ε. Στυλιάρης, Α. Λαγογιάννης
   
 • Καζαζάκης Βασίλειος
  Γραφείο: V 0 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6955, Email: bakazaz[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη των τρόπων παραγωγής ΖΖ*4l και ανάπτυξη εμπρόσθιων ανιχνευτών μιονίων στο πείραμα ATLAS
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Δ. Φασουλιώτης (Επιβλέπων), Χ. Κουρκουμέλη, Ξ. Μαϊντάς
   
 • Καλαντζής Δημήτριος
  Γραφείο: V 0 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6956, Email: d_kalatzis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τοπολογική κβαντική πληροφορία και φερμιόνια Majorana
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Α. Καρανίκας (Επιβλέπων), Ε. Φλωράτος, Ι. Πάχος
   
 • Καραγεώργος Βασίλειος
  ΓραφείοΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6852, Email: wvkarag[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη γεγονότων με λεπτόνια, αδρονικούς πίδακες, και ελλείπουσα ορμή σε συγκρούσεις πρωτονίων στο LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Π. Σφήκας (Επιβλέπων), Ν. Τετράδης, Ν. Σαουλίδου
   
 • Καραθανάσης Γεώργιος 
  Γραφείο: ΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6851, Email: geokarath[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση ύπαρξης φυσικής πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου σε συγκρούσεις πρωτονίων με το πείραμα CMS στο LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Π. Σφήκας (Επιβλέπων), Ν. Σαουλίδου, Β. Σπανός
   
 • Κασκαβέλης Κωνσταντίνος
  ΓραφείοI+4 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6978, Email: kkaskavelis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Εναλλακτικές θεωρίες βαρύτητας και κοσμολογικές επιπτώσεις
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Γ. Διαμάντης (Επιβλέπων), Ν. Τετράδης, Α. Κεχαγιάς
   
 • Κάτσαρης Ανδρέας
  ΓραφείοV 0 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6956, Email: andkatsa[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διαχείριση τοπολογικών καταστάσεων σε ερμιτιανά και μη ερμιτιανά πεπερασμένα πλέγματα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Φ. Διάκονος (Επιβλέπων), Γ. Θεοχάρης, Δ. Πετροσιάν
   
 • Κατσινής Δημήτριος
  Γραφείο: V+4 #40, Τηλέφωνο: 210 727 6943, Email: dkatsinis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Εντροπία διεμπλοκής και βαρύτητα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Φ. Διάκονος (Επιβλέπων) , Μ. Αξενίδης, Ε. Φλωράτος
   
 • Κιορπελίδης Μάρκος-Ιωάννης 
  Γραφείο: V 0 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6956, Email: gkiorpelidis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τέλεια μεταφορά καταστάσεων σε μη γραμμικά τοπολογικά πλέγματα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Φ. Διάκονος (Επιβλέπων), V. Pagneaux, Γ. Θεοχάρης
   
 • Κονταξάκης Παντελής
  Γραφείο: ΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6904, Email: pantykont[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση της υπερσυμμετρίας σε συγκρούσεις πρωτονίων με το πείραμα CMS στο LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Π. Σφήκας (Επιβλέπων), Κ. Βελλίδης, Φ. Διάκονος
   
 • Κονταξής Γεώργιος
  Γραφείο: V+4 #1, Τηλέφωνο: 210 727 6878, Email: gekontax[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Η δημιουργία αρχέγονων μελανών οπών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Τετράδης (Επιβλέπων), Α. Κεχαγιάς, Β. Σπανός
   
 • Κόρακα Κλειώ-Χάρις 
  ΓραφείοΙ 0 #14, Τηλέφωνο: 210 727 6742, Email: charisk[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της παραγωγής μποζονίου Higgs με δύο top κουαρκς και της διάσπασής του σε ζεύγος bottom-antibottom κουαρκς με το πείραμα CMS στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων LHC στο CERN
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Σαουλίδου (Επιβλέπουσα), Δ. Φασουλιώτης, Γ. Αναγνώστου
   
 • Μακραντώνη Παναγιώτα
  Γραφείο: V+4 Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας, Τηλέφωνο: 210 727 6901, Email: pmarkantoni[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ιονισμός της ατμόσφαιρας της Γης από τις κοσμικές ακτίνες
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Μαυρομιχαλάκη (Επιβλέπουσα), Κ. Ιακωβίδης, Γ. Κάλλος
   
 • Μελάς Παντελεήμων
  Γραφείο: Ι 0 #14, Τηλέφωνο: 210 727 6742, Email: pmelas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάλυση δεδομένων δέσμης και κοσμικών μιονίων με τον ανιχνευτή ProtoDUNE στο εργαστήριο CERN
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ν. Σαουλίδου (Επιβλέπουσα), Θ. Μερτζιμέκης, Β. Σπανός
   
 • Μελαχροινός Γεώργος
  Γραφείο: ΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6851, Email: gmelachr[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη συστήματος σκανδαλισμού στο πείραμα CMS του CERN LHC και διερεύνηση ύπαρξης Φυσικής πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Π. Σφήκας (Επιβλέπων), Κ. Βελλίδης, Β. Σπανός
   
 • Μεταξάς Μάριος
  Γραφείο: I+4 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6978, Email: mmetaxas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μη τοπικοί νόμοι διατήρησης στη διάδοση γραμμικών κυμάτων σε δύο διαστάσεις
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Φ. Διάκονος (Επιβλέπων), Κ. Μουλόπουλος, P. Schmelcher
   
 • Μικέλη Μαρία
  Γραφείο: I 0 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6798, Email: mmikeli[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κατασκευαστική μελέτη πρωτότυπης Compton-Camera για μονοφωτονικές τομοσπινθηρογραφήσεις 
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Στυλιάρης (Επιβλέπων), Κ. Παπανικόλας, Α. Καραμπαρμπούνης
   
 • Μπάρλου Μαρία 
  Γραφείο: Ι 0 #11, Τηλέφωνο: 210 727 6798, Email: maria-barlou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Παραγωγή παράξενων βαρυονίων με το πείραμα ALICE στον LHC του CERN
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Μ. Βασιλείου (Επιβλέπουσα), Α. Μανουσάκης-Κατσικάκης, Φ. Διάκονος
   
 • Μπούτιβας Κωνσταντίνος
  Γραφείο: V+4 #1, Τηλέφωνο: 210 727 6878, Email: kboutivas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ενισχυμένο φάσμα διακυμάνσεων καμπυλότητας: προέλευση και παρατήρηση
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Τετράδης (Επιβλέπων), Β. Σπανός, Χ. Κούβαρης
   
 • Μπρόφας Αθανάσιος
  Γραφείο: V 0 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6956, Email: thanosb[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κρίσιμες διακυμάνσεις πεπερασμένων συστημάτων στον χώρο των ορμών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Φ. Διάκονος (Επιβλέπων), Κ. Σφέτσος, Δ. Φραντζεσκάκης
   
 • Ξαπλαντέρης Λουκάς
  Γραφείο: V+4 Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας, Τηλέφωνο: 210 727 6901, Email: ksaplant[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Σύζευξη πρωτοφανούς και δευτερογενούς κοσμικής ακτινοβολίας γαλαξιακής και ηλιακής προέλευσης
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Σαρρής (Επιβλέπων), Ε. Γεωργούλης, Β. Σπανός
   
 • Παπαβέργου Ιωάννα
  Γραφείο: ΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6819, Email: ipapaver[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αναζήτηση Υπερσυμμετρίας στο συμπιεσμένο φάσμα μάζας σε κρούσεις πρωτονίων με τρία τελικά λεπτόνια χαμηλής ενέργειας και εγκάρσια ελλείπουσα ενέργεια στο πείραμα CMS του LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Κ. Βελλίδης (Επιβλέπων), Π. Σφήκας, Γ. Διαμάντης
   
 • Παπαχρήστου Παντελής
  Γραφείο: V+4 #1, Τηλέφωνο: 210 727 6878, Email: pantelisp[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Βαρυογένεση με βάση ενοποιημένες θεωρίες πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Β. Σπανός (Επιβλέπων), Ν. Τετράδης, Α. Κεχαγιάς.
   
 • Παππάς Γεώργιος
  Γραφείο: V+4 #40, Τηλέφωνο: 210 727 6943, Email: geopappas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ολογραφία και εφαρμογές σε θεωρία πεδίου και θεωρία χορδών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Κ. Σφέτσος (Επιβλέπων), Γ. Διαμάντης, Α. Πέτκου
   
 • Παυλόπουλος Γεώργιος
  Γραφείο: I+4 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6978, Email: gepavlo[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Απόψεις των M και F-θεωριών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Γ. Διαμάντης (Επιβλέπων), Α. Λαχανάς, Α. Κεχαγιάς
   
 • Παφίλης Χρήστος 
  Γραφείο: Ι 0 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6798, Email: cpafilis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη προτύπου τομογράφου ποζιτρονίων ( PET)
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Στυλιάρης (Επιβλέπων), Θ. Μερτζιμέκης, Δ. Φασουλιώτης
   
 • Πολίτης Ελευθέριος
  Γραφείο: V+4 #1, Τηλέφωνο: 210 727 6878, Email: lpolitis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Το διάγραμμα φάσης της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής με μη αβελιανό μοντέλο οιωνεί σωματιδίων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Φ. Διάκονος (Επιβλέπων), Ξ. Μαϊντάς, Α. Τσαπάλης
   
 • Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης
  Γραφείο: ΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6814, Email: nproun[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση Νέας Φυσικής σε σπάνιες διεγασίες του Καθιερωμένου Προτύπου με το πείραμα CMS στο LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Π. Σφήκας (Επιβλέπων), Φ. Διάκονος, Κ. Βελλίδης
   
 • Ρουκουτάκης Φιλήμων 
  Γραφείο: I 0 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6986, Email: filimon[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ταυτοποίηση φορτισμένων καονίων και εφαρμογή στη μελέτη αδρονικών συντονισμών στο πείραμα ALICE του CERN/LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Μ. Σπυροπούλου-Στασινάκη (Επιβλέπουσα), Μ. Βασιλείου, Φ. Διάκονος
   
 • Σιδέρη Αθηνά
  Γραφείο: I 0 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6798, Email: asider[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διάσπαση του ο-Ps σε τρία φωτόνια και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Στυλιάρης (Επιβλέπων), Χ. Τσούμπας, Γ. Καστής
   
 • Σιλτζοβάλης Γεώργιος 
  Γραφείο: I 0 #2, Τηλέφωνο: 210 727 6724  , Email: gsiltzo[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Προσομοιώσεις και βελτιστοποίηση καινοτόμου φασματομέτρου για in situ παρακολούθηση της ραδιενέργειας σε θαλάσσια περιβάλλοντα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Μερτζιμέκης (Επιβλέπων), Ι. Σταματελάτος,  Σ. Στούλος
   
 • Στάη Ελένη 
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τηλέφωνο: 210 650 3116 , Email: elstai[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Χαρακτηρισμός της μορφολογίας πολύπλοκων νανοδομημένων επιφανειών με μεθόδους μη–γραμμικής ανάλυσης χρονοσειρών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Β. Κωνσταντούδης (Επιβλέπων), Φ. Διάκονος, Α. Μουστάκας
   
 • Στακιά Άννα 
  Γραφείο: Ι 0 #14, Τηλέφωνο: 210 727 6742, Email: anstakia[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση  νέας Φυσικής πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου σε συγκρούσεις πρωτονίων με το πείραμα CMS στο LHC
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Γ. Δασκαλάκης (Επιβλέπων), Ν. Σαουλίδου, Ν. Τετράδης
   
 • Σταμούλης Παναγιώτης
  Γραφείο: I+4 #4, Τηλέφωνο: 210 727 6973, Email: pstamoul[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη ταλαντώσεων νετρίνων στο πείραμα MINOS
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  ? (Επιβλέπ), Ε. Στυλιάρης, Π. Σφήκας
   
 • Τζαμπαζίδου Ευαγγελία 
  Γραφείο: ΙΙΕΒΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 659 7159 , Email: evitzam[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μέθοδοι ανακατασκευής εικόνας από απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού με χρήση δεδομένων υποδειγματοληψίας από τον Κ-χώρο
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Γ. Καστής (Επιβλέπων), Ε. Στυλιάρης, Ν. Δικαίος
   
 • Τζωρτζακάκης Ανδρέας-Παναγιώτης 
  Γραφείο: ΙΤΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6952, Email: tzortzak[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Συλλογικές κβαντικές διεργασίες σε συστήματα με αλληλεπιδράσεις μακράς εμβέλειας
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Δ. Πετροσιάν (Επιβλέπων), Φ. Διάκονος, Α. Μουστάκας
   
 • Τομαζινάκη Μήνα-Ερμιόνη
  Γραφείο: I 0 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6798, Email: ermina[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κατασκευή πρωτότυπης Compton-Camera με σκεδαστή πολλαπλών στρωμάτων πυριτίου και αναλυτική μέθοδο ανακατασκευής ιατρικής εικόνας
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Στυλιάρης (Επιβλέπων), Κ. Βελλίδης, Π. Καραϊσκος
   
 • Τσάνκο Δίμιτερ (Canco Dhimiter)
  Γραφείο: I+4 #4, Τηλέφωνο: 210 727 6973, Email: jimcanko[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Υπολογισμοί πλατών σκέδασης δύο βρόχων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Κ. Παπαδόπουλος (Επιβλέπων), Ν. Τετράδης, Β. Σπανός