Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αλεβιζάκη Βικτωρία-Μαρίνα
  Γραφείο: V 0 #9, Τηλέφωνο: 210 727 6940, Email: vikalevizaki[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κατανεμημένη διαχείριση πόρων σε ενοποιημένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Τζανακάκη (Επιβλέπουσα), Γ. Τόμπρας, Δ. Συμεωνίδου
   
 • Αναστασίου Γεώργιος
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ευφυείς ελεγκτές στα συστήματα αυτοματισμού μεγάλης κλίμακας
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ευαγγελάτος (Επιβλέπων), Σ. Τζαφέστας, Κ. Αϊδίνης
   
 • Αυγερινός Ζώης
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Χάος σε ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Τόμπρας (Επιβλέπων), Δ. Συβρίδης, Μ. Τσίλης
   
 • Βαβάσης Γεράσιμος
  Γραφείο: IV-8 #16, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: gvavasis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Εντοπισμός και αντιμετώπιση εννοιολογικών και συλλογιστικών εμποδίων στην ηλεκτρονική
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Τόμπρας (Επιβλέπων), Κ. Καλκάνης, Κ. Κωσταντίνου
   
 • Γεωργιάδης Πέτρος
  Γραφείο: V 0 #22, Τηλέφωνο: 210 727 6873, Email: pegeo[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Σχεδίαση, ανάλυση και υλοποίηση ανοικτών και ευφυών δικτύων κινητών επικοινωνιών
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Τζανακάκη (Επιβλέπουσα), Ε. Ε. Νισταζάκης, Δ. Συμεωνίδου
   
 • Γκάτζιος Νικόλαος
  Γραφείο: V 0 #9, Τηλέφωνο: 210 727 6940 , Email: ngkatzio[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάλυση μεγάλων δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Τζανακάκη (Επιβλέπουσα), Δ. Ρεΐσης, Δ. Συμεωνίδου
   
 • Γρυπαίος Παναγιώτης
  Γραφείο: IV-8 #10 , Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: pgrypaios[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Εκπομπή, διάδοση και ανίχνευση σήματος στα συστήματα ασύρματων οπτικών επικοινωνιών
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Ε. Νισταζάκης (Επιβλέπων), Γ. Τόμπρας, Α. Τζανακάκη
   
 • Ευαγγελάτος Σπυρίδων
  ΓραφείοV 0 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6755, Email: grad1075[at]di.uoa.gr
  Θέμα: Βελτιστοποίηση δικτύων τηλεπικοινωνιών
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Μουστάκας (Επιβλέπων), Α. Πολύδωρος, Σ. Θεοδωρίδης
   
 • Ζέλκας Αθανάσιος
  Γραφείο: V 0 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6871, Email: thazelkas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Χαρακτηριστικά διάδοσης σε σύνθετες κυματοδηγικές διατάξεις με εφαρμογές στην ελεγχόμενη πυρηνική σύντηξη
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Τίγκελης (Επιβλέπων), Δ. Φραντζεσκάκης, Ε. Νισταζάκης
   
 • Ζώκας Ιωάννης
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Παραλληλοποίηση διεργασιών στο medium access control του XG-PON
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Τσίλης (Επιβλέπων), Δ. Ρεΐσης, Ε. Ε. Νισταζάκης
   
 • Καδδάς Ιωάννης
  Γραφείο: V 0 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6872, Email: ikaddas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αρχιτεκτονικές, αλγόριθμοι, ανάλυση και βελτιστοποίηση σε ADHOC και δίκτυα αισθητήρων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Πολύδωρος (Επιβλέπων), Α. Μουστάκας, Ε. Ε. Νισταζάκης  
   
 • Κιτσάκης Βασίλειος
  Γραφείο: IV-8 #16, Τηλέφωνο: 210 727 6720, Email: bkits[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αποδοτική σχεδίαση συστημάτων ψηφιακών πομποδεκτών βασικής ζώνης για κινητά δίκτυα επικοινωνιών πέμπτης γενιάς
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ρεΐσης (Επιβλέπων), Η. Μανωλάκος, Δ. Σούντρης
   
 • Κλωνάρης Φώτιος
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τεχνικές και ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) στο διαδίκτυο
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Τσίλης (Επιβλέπων), Γ. Τόμπρας, Γ. Αλεξάκης
   
 • Κοντοπούλου Μαρία-Θεοφανία
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τηλέφωνο: 210 650 3888 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Παράγοντες που δυσκολεύουν την κατανόηση της Φυσικής από άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση του προβλήματος με την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Δρίγκας (Επιβλέπων), Δ. Ρεΐσης, Ε. Ε. Νισταζάκης
   
 • Κυριάκος Άγγελος
  Γραφείο: IV-8 #16, Τηλέφωνο: 210 727 6720, Email: akyriakos[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τεχνικές αποδοτικής σχεδίασης μεταγωγών οπτικών δικτύων και κέντρων δεδομένων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ρεΐσης (Επιβλέπων), Ε. Ε. Νισταζάκης, Α. Τζανακάκη
   
 • Λεκανίδη Μαρία
  Γραφείο: IV-8 #14, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διάδοση σήματος σε συστήματα ασύρματων οπτικών επικοινωνιών, με έμφαση σε αυτά που λειτουργούν στα μήκη κύματος του ορατού φωτός, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με ενδεχόμενη χρήση αναγεννητών και τεχνικές διαφορικής εκπομπής και λήψης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Ε. Νισταζάκης (Επιβλέπων),  Γ. Τόμπρας, Α. Τσιγκόπουλος 
   
 • Λύρας Νικόλαος
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μέθοδοι διαμερισμού και επιδίωξη δομικών ιδιοτήτων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ευαγγελάτος (Επιβλέπων), Κ. Αϊδίνης, Ν. Μαράτος
   
 • Μανωλόπουλος Αλέξανδρος
  Γραφείο: V 0 #22, Τηλέφωνο: 210 727 6873, Email: almanolop[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κεντρικοποιημένα δίκτυα ραδιοπρόσβασης σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Τζανακάκη (Επιβλέπουσα), Δ. Συμεωνίδου, Δ. Ρεΐσης
   
 • Μεραμβελιωτάκης Πέτρος
  Γραφείο:V 0 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6755, Email: pmeramv[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Επιδημιολογικά μοντέλα από την πλευρά της Στατιστικής Φυσικής
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Μουστάκας (Επιβλέπων), N. Bambos, Φ. Διάκονος
   
 • Νάντσου Παναγιώτα
  Γραφείο: IV-8 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: tinanantsou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Πειραματισμός και εκπαιδευτικές μέθοδοι στη σύγχρονη Φυσική
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Τόμπρας (Επιβλέπων), Ε. Ε. Νισταζάκης, Α. Κατσής
   
 • Νυφαντής Πέτρος
  Γραφείο: IV-8 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Επεξεργασία σημάτων εικόνας
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Κατσάγγελος (Επιβλέπων), Γ. Τόμπρας, Ε. Νισταζάκης
   
 • Νικολαΐδη Ελένη
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη αλγορίθμων προσαρμογής σύγχρονων και ασύγχρονων συστημάτων δέλτα και σίγμα-δέλτα διαμόρφωσης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Τσίλης (Επιβλέπων), Α. Κατσάγγελος, Γ. Τόμπρας
   
 • Παπαγεωργίου Σταύρος
  Γραφείο: IV-8 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: stavrospap[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τεχνικές βελτίωσης και απόδοσης σε ασύρματα οπτικά δίκτυα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Τόμπρας (Επιβλέπων), Ε. Ε. Νισταζάκης, Α. Τζανακάκη
   
 • Παπαθεοφάνους Ελισσαίος-Αλέξιος
  Γραφείο: IV-8 #22, Τηλέφωνο: 210 727 6708, Email: eapaptheo[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τεχνικές σχεδίασης παράλληλων υπολογιστικών αρχιτεκτονικών για επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο αλγορίθμων μάθησης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ρεΐσης (Επιβλέπων), Δ. Σούντρης, Α. Τζανακάκη
   
 • Πάτρωνας Ιωάννης
  Γραφείο: IV-8 #22 , Τηλέφωνο: 210 727 6708, Email: johnpat[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Παράλληλες επεξεργασίες και αρχιτεκτονικές για κόμβους και στοιχεία οπτικών δικτύων και κέντρων δεδομένων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ρεΐσης (Επιβλέπων), Δ. Φραντζεσκάκης, Ε. Ε. Νισταζάκης
   
 • Πολυχρονάκης Νικόλαος 
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματοποιημένων σε υλικό
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Τσίλης (Επιβλέπων), Δ. Ρεΐσης, Α. Αραπογιάννη
   
 • Ποτσίδη Μαριάννα
  Γραφείο: IV-8 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: mpotsidi[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Καινοτόμες πειραματικές μεθοδολογίες και πρακτικές στη Φυσική: Ένα μέσο για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Τόμπρας (Επιβλέπων), Ε. Ε. Νισταζάκης, Α. Κατσής
   
 • Ρουμέλας Γεώργιος
  Γραφείο: IV-8 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: groumelas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Συστήματα ασύρματων οπτικών επικοινωνιών με στατικούς ή κινούμενους πομποδέκτες και μέθοδοι για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών απόδοσής τους
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Ε. Νισταζάκης (Επιβλέπων), Γ. Τόμπρας, Α. Τζανακάκη
   
 • Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
  Γραφείο: IV-8 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6996, Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Έρευνα για την εκπαίδευση στη Φυσική 
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Τόμπρας (Επιβλέπων), Ε. Ε. Νισταζάκης, Α. Κατσής
   
 • Τζιώλος Φίλιππος
  Γραφείο: IV-8 #22, Τηλέφωνο: 210 727 6708, Email: ptziolos[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τεχνικές βελτιστοποίησης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σε παράλληλα υπολογιστικά συστήματα 
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ρεΐσης (Επιβλέπων), Ε. Ε. Νισταζάκης, Α. Τζανακάκη
   
 • Τσιρώνης Θεόδωρος
  Γραφείο: V 0 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6755, Email: tgtsironis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Προσεγγίσεις στατιστικής φυσικής στην κατασκευή και εκμάθηση τεχνητών νευρωνικών δικτύων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Μουστάκας (Επιβλέπων), Φ. Διάκονος, Π. Μερτικόπουλος
   
 • Χατζηκωντής Ευστράτιος
  Γραφείο: IV-12 #7, Τηλέφωνο: 210 727 6704 , Email: stratisch[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Πειραματική και θεωρητική μελέτη ασύρματης διάδοσης σήματος σε μήκη κύματος στην περιοχή του υπέρυθρου με εφαρμογές στα συστήματα ασύρματων οπτικών 
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Ε. Νισταζάκης (Επιβλέπων), Γ. Τόμπρας, Α. Τσιγκόπουλος
   
 • Χιώτης Ιωάννης
  Γραφείο: V 0 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6755 , Email: ioachiotis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα:  Βελτίωση της απόδοσης σε μη κυψελωτά συστήματα Massive ΜΙΜΟ
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Μουστάκας (Επιβλέπων), Α. Τζανακάκη, L. Sanguinetti