Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αγγελέτος Θεοχάρης 
  Γραφείο: IV-8 #27, Τηλέφωνο: 210 727 6743, Email: angelet[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη ατελειών σε ημιαγώγιμα και μονωτικά υλικά με φασματοσκοπικές μεθόδους
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Λόντος (Επιβλέπων), Β. Λυκοδήμος, Ι. Ράπτης

 • Αποστολάκη Μαρία-Αθηνά
  Γραφείο: IV-8 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6739, Email: marapos[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Φωτονικοί κρύσταλλοι WO3-Χ για φωτοεπαγόμενες εφαρμογές
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Λυκοδήμος (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Ν. Στεφάνου
   
 • Αρετούλη Κλεοπάτρα
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τηλέφωνο: 210 650 3394, Email: aretoulik[at]ims.demokritos.gr
  Θέμα: Επιταξιακή ανάπτυξη και μελέτη διδιάστατων στρωματικών τοπολογικών μονωτών και διχαλκογενιδίων μετάλλων μετάβασης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Σιμσερίδης (Επιβλέπων), Β. Λυκοδήμος, Δ. Σταμόπουλος
   
 • Ατάτα Στέφανος-Μπάσιμ
  Γραφείο: II-4 #4, Τηλέφωνο: 210 727 6818, Email: stephatata[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου επιφάνειο-δραστικοποιημένων νανοσφαιρών, νανοδισκίων και νανοράβδων στη συμπεριφορά νανοδομημένων υγροκρυσταλλικών υλικών καθώς και σε φαινόμενα αυτοοργάνωσης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Λελίδης (Επιβλέπων), Δ. Σταμόπουλος, Β. Τζιτζιός

 • Γεωργιοπούλου Ζωή
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ ΔημόκριτοςΤηλέφωνο: 210 650 3231, Email: zoigeor[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Δίοδοι εκπομπής φωτός με κολλοειδείς κβαντικές τελείες σε μήτρα περοβσκίτη, με υψηλή απόδοση  στο δεύτερο παράθυρο του εγγύς υπερύθρου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Βασιλοπούλου (Επιβλέπουσα), Σ. Γαρδέλης, Β. Λυκοδήμος

 • Γεωργοπούλου-Κωτσάκη Έλλη
  ΓραφείοΙΙ-12Τηλέφωνο: 210 727 6913, Email: egeorgop[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη μαγνητοθερμικών ιδιοτήτων μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών δειγμάτων των ενώσεων Mn5-xFexSi3 (x=0-4) σε συνάφεια με σύγχρονες εφαρμογές (μαγνητική ψύξη, ιατρική)
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Δημουλάς (Επιβλέπων), Β. Λυκοδήμος, Κ. Σιμσερίδης

 • Γιαννάκης Θεόδωρος
  Γραφείο: ΕΙΕ, Τηλέφωνο: 210 727 3832, Email: thgiannakis[at]eie.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη οπτικών διατάξεων για τεχνολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Κάνδυλα (Επιβλέπουσα), Σ. Γαρδέλης, Σ. Λελίδης

 • Ζαχαράκη Χριστίνα
  ΓραφείοΕΚΕΦΕ ΔημόκριτοςΤηλέφωνο: 210 650 3338, Email: chzacharaki[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Παρασκευή και μελέτη υμενίων ZrxHf1-xO2 με σιδηροηλεκτρικές ιδιότητες
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Δημουλάς (Επιβλέπων), Β. Λυκοδήμος, Κ. Σιμσερίδης

 • Θεοδώρου Ανδρέας
  ΓραφείοΕΚΕΦΕ ΔημόκριτοςΤηλέφωνο: 210 650 3769, Email: theoda[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατελειών από ακτινοβόληση και προσμίξεων σε φερριτικά κράματα με βάση το σύστημα Fe-Cr
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Αποστολόπουλος (Επιβλέπων), Φ. Μαυρόπουλος, Θ. Μερτζιμέκης

 • Θεοχάρης Ιωάννης
  ΓραφείοIV-8 #25, Τηλέφωνο: 210 727 6722, Email: jtheocharis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών διακοπτών χωρητικότητας
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Γαρδέλης (Επιβλέπων), Β. Λυκοδήμος, Α. Κυρίτσης

 • Ιωάννου-Σουγλερίδης Ιωάννης
  ΓραφείοII-8 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6780, Email: yionnou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μη γραμμική διάδοση σε μονοδιάστατα και δισδιάστατα ακουστικά μετα-υλικά
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Φραντζεσκάκης / Ο. Richoux (Συνεπιβλέποντες ΕΚΠΑ / Πανεπιστήμιο του Le Mans), Β. Αχιλλέως, Γ. Θεοχάρης

 •  Καραγεώργου Μαρία-Αργυρώ
  ΓραφείοΕΚΕΦΕ ΔημόκριτοςΤηλέφωνο: 210 650 3686, Email: kmargo[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ραδιοεπισημασμένα μαγνητικά νανοσωματίδια διπλής απεικονιστικής ικανότητας για την απεικόνιση νόσων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Σταμόπουλος (Επιβλέπων), Π. Μπουζιώτη, O. Tillemen

 • Κολονέλου Ειρήνη
  ΓραφείοIV-8 #28, Τηλέφωνο: 210 727 6729, Email: ekolonel[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης στην ηλεκτρονική αγωγιμότητα, μοριακή δομή και στις αλλαγές φάσης σε πολυμερή σύνθετα υλικά με νανοεγκλείσματα γραφενίου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Παπαθανασίου (Επιβλέπων), Ι. Λελίδης, Α. Κυρίτσης

 • Κόντι Αλέξανδρος
  ΓραφείοΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Τηλέφωνο: 210 650 3116, Email: a.konti[at]inn.demokritos.gr
  Θέμα: Υπολογιστικές μέθοδοι για τον χαρακτηρισμό, προτυποποίηση και ανακατασκευή πολύπλοκων ετερογενών υλικών με έμφαση σε μεθόδους δυναμικών συστημάτων και μηχανικής μάθησης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Κωνσταντούδης (Επιβλέπων), Φ. Διάκονος, Α. Παπαθανασίου

 • Κοσμά Αδαμαντία
  ΓραφείοII-8 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6780, Email: adkosma[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κβαντικές καταστάσεις σε υλικά με σύνθετη τοπολογική ηλεκτρονική και μαγνητική δομή
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Φ. Μαυρόπουλος (Επιβλέπων), Ν. Στεφάνου, Y. Mokrousov

 • Κόχυλας Ιωάννης
  ΓραφείοIV-8 #11, Τηλέφωνο: 210 727 6906, Email: ikochyla[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Νανοδομές ημιαγωγών για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Γαρδέλης (Επιβλέπων), Β. Λυκοδήμος, Ν. Παπανικολάου

 • Κουτσοκώστας Γεώργιος 
  ΓραφείοIV-4 #30, Τηλέφωνο: 210 727 6714, Email: gkoutsok[at]phys.uoa.gr
  Θέμα:  Μη γραμμικά κύματα και σολιτόνια σε μέσα με μη τοπική μη γραμμικότητα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Φραντζεσκάκης (Επιβλέπων), Ν. Στεφάνου, Θ. Χωρίκης

 • Λιούτας Χρήστος
  ΓραφείοIV-8 #25, Τηλέφωνο: 210 727 6722, Email: cliout[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ηλεκτρικές ιδιότητες διακοπτών μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Παπαϊωάννου (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Α. Κυρίτσης

 • Λουκόπουλος Στυλιανός 
  Γραφείο: IV-8 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6743, Email: sloukop[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ετεροδομημένοι φωτονικοί κρύσταλλοι MoS2-TiO2 για φωτοεπαγόμενες εφαρμογές
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Λυκοδήμος (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Ν. Στεφάνου

 • Λούλας Ηριδανός-Ιάσων
  Γραφείο: II-4 #7, Τηλέφωνο: 210 727 6785, Email: eridanous[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διάδοση του φωτός σε τοπολογικές νανοφωτονικές διατάξεις
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Τσακμακίδης (Επιβλέπων), Δ. Σταμόπουλος, Ι. Λελίδης

 • Μανούσου Δήμητρα 
  ΓραφείοII-12, Τηλέφωνο: 210 727 6913, Email: dimmanous[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων διοξειδίου του βαναδίου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Γαρδέλης (Επιβλέπων), Α. Δημουλάς, Β. Λυκοδήμος

 • Μαντέλα Μαριλένα 
  ΓραφείοIV-4 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6758, Email: mmantela[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ηλεκτρονική δομή απεριοδικών και φυσικών τμημάτων νουκλεϊκών οξέων και επίδραση των μεταλλάξεων στις ιδιότητες μεταφοράς και μεταβιβάσεως φορτίου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: K. Σιμσερίδης (Επιβλέπων), Ι. Λελίδης, Σ. Γαρδέλης

 • Μόρφης Ανδρέας   
  Γραφείο: IV-4 #37, Τηλέφωνο: 210 727 6758, Email: amorphis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μεταβίβαση φορτίου σε νανοσύρματα καρβυνών και DNA
  Συμβουλευτική Επιτροπή: K. Σιμσερίδης (Επιβλέπων), Γ. Παπαϊωάννου, Γ. Τριμπέρης

 • Μπασκουρέλος Κωνσταντίνος  
  ΓραφείοII-4 #4, Τηλέφωνο: 210 727 6821, Email: konbask[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ευρυζωνικοί μανδύες αορατότητας μακροσκοπικών αντικειμένων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Τσακμακίδης (Επιβλέπων), Ν. Στεφάνου, Δ. Σταμόπουλος

 • Μπιρμπιλιώτης Δημήτριος  
  ΓραφείοIV-8 #25, Τηλέφωνο: 210 727 6822, Email: dimbir[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων διηλεκτρικών υμενίων για εφαρμογές σε μικρο-ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα και δομές μικροηλεκτρονικής
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Παπαϊωάννου (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Α. Κυρίτσης

 • Μπουσιάδη Σοφία   
  Γραφείο: ΕΙΕ, Τηλέφωνο: 210 650 3811, Email: sofiabous[at]eie.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη θεωρητικών μεθόδων υπολογισμού της ηλεκτρονικής δομής στα πλαίσια των μεθόδων συναρτησιακού πυκνότητας και πίνακα πυκνότητας και εφαρμογές στην περιγραφή φασματικών ιδιοτήτων μορίων με έμφαση σε φαινόμενα μεταφοράς φορτίου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ν. Λαθιωτάκης (Επιβλέπων), Ι. Λελίδης, Ι. Πετσαλάκης

 • Παλιοβάιος Απόστολος  
  Γραφείο: II-8 #8Τηλέφωνο: 210 727 6780, Email: paliovaiosap[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μη γραμμικά κύματα σε δισταθή εύκαμπτα ελαστικά μεταϋλικά
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ν. Στεφάνου / V. Tournat  (Συνεπιβλέποντες ΕΚΠΑ / Πανεπιστήμιο του Le Mans), Γ. Θεοχάρης, Β. Αχιλλέως

 • Παναγιωτίδης Εμμανουήλ  
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ ΔημόκριτοςΤηλέφωνο: 210 650 3238, Email: m.panagiotidis[at]inn.demokritos.gr
  Θέμα: Σχεδιασμός μικροδομών για τον έλεγχο του φωτός και μελέτη φωτονικών επιφανειακών καταστάσεων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ν. Παπανικολάου (Επιβλέπων), Ν. Στεφάνου, Β. Λυκοδήμος

 • Παντούσα Σοφία
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τηλέφωνο: 210 650 3730 , Email: sofia.pantousa[at]ipta.demokritos.gr
  Θέμα: Μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας ιόντων σιδήρου στις ιδιότητες κραμάτων FeCr με εφαρμογές στην τεχνολογία σύντηξης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Μεργιά (Επιβλέπουσα), Δ. Σταμόπουλος, Ε. Χριστοφόρου

 • Παπαδάκης Δημήτριος  
  ΓραφείοΕΚΕΦΕ ΔημόκριτοςΤηλέφωνο: 210 650 3733, Email: d.papadakis[at]ipta.demokritos.gr
  Θέμα: Μελέτη της επίδρασης της ανόπτησης στις μηχανικές και δομικές ιδιότητες ακτινοβολημένων με νετρόνια υλικών βολφραμίου με εφαρμογές στην τεχνολογία σύντηξης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Μεργιά (Επιβλέπουσα), Φ. Μαυρόπουλος, Δ. Σταμόπουλος

 • Πυλαρινού Μάρθα   
  Γραφείο: IV-8 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6743, Email: pylarin[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Φωτονικοί καταλύτες αντίστροφων οπαλίων BiVO4
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Λυκοδήμος (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Ν. Στεφάνου

 • Ρήγας Σπυρίδων    
  Γραφείο: II-8 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6780, Email: srigas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Υπολογισμός τοπολογικών υπεραγώγιμων νανοδομών 
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Φ. Μαυρόπουλος (Επιβλέπων), S. Blügel, Δ. Φραντζεσκάκης

 • Σιάννας Νικήτας   
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τηλέφωνο: 210 650 3325, Email: n.siannas[at]inn.demokritos.gr
  Θέμα: Μη πτητικές σιδηροηλεκτρικές μνήμες με βάση το Hf(Zr)O2 για νευρομορφικές εφαρμογές
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Δημουλάς (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Β. Λυκοδήμος

 • Τουμαζάτου Αλεξία    
  Γραφείο: IV-8 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6739, Email: alextoum[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Φωτονικές νανοδομές διοξειδίου τιτανίου για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές στο ορατό
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Λυκοδήμος (Επιβλέπων), Σ. Γαρδέλης, Ν. Στεφάνου