Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αλιμίσης Αναστάσιος
  Γραφείο: V-4 #A2, Τηλέφωνο: 210 727 6831, Email: alimiss[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη σύνθετων δεικτών κλιματικών παραμέτρων και ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Τζάνης (Επιβλέπων), Κ. Καρτάλης, Δ. Δεληγιώργη 
   
 • Αντουλινάκη Σαββούλα
  Γραφείο: V-4 #A4, Τηλέφωνο: 210 727 6914, Email: savinant[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη μιας προσέγγισης στοχαστικής πρόγνωσης για τα θαλάσσια ανεμογενή κύματα στη Μεσόγειο
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Φλόκα (Επιβλέπουσα), Ε. Φλαούνας, Γ. Κορρές
   
 • Γάτου Μαρία-Χριστίνα
  Γραφείο: V-4 #A4, Τηλέφωνο: 210 727 6914, Email: margat[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της ατμοσφαιρικής γύρης με μετρήσεις επίγειας και δορυφορικής ενεργής τηλεπισκόπησης lidar στην Ελλάδα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Γιαννακάκη (Επιβλέπουσα), Ε. Φλόκα, Α. Παπαγιάννης
   
 • Γρανάκης Κωνσταντίνος
  Γραφείο: V-4 #A2, Τηλέφωνο: 210 727 6831, Email: kostasgrana[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Χαρακτηρισμός οπτικών ιδιοτήτων ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και η επίδρασή τους στην κλιματική αλλαγή
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Τζάνης (Επιβλέπων), Κ. Καρτάλης, Κ. Ελευθεριάδης
   
 • Ευθυμίου Χρυσάνθη
  Γραφείο: V-4 #A24, Τηλέφωνο: 210 727 6731, Email: c-efthymiou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση του δυναμικού ανάσχεσης του φαινομένου της θερμικής νησίδας με χρήση οριζόντιων φωτοβολταϊκών διατάξεων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Ν. Ασημακοπούλου (Επιβλέπουσα), Μ. Σανταμούρης, Κ. Καρτάλης
   
 • Καραγιάννης Ευάγγελος
  Γραφείο: V-4 #A14, Τηλέφωνο: 210 727 6841, Email: evankara[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Φωτοκαταλυτικοί ημιαγωγοί οξειδίου μετάλλου με αυτοκαθαριζόμενες και αντιμικροβιακές ιδιότητες
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Ν. Ασημακοπούλου (Επιβλέπουσα), Δ. Σταμόπουλος, Δ. Χατζηνικολάου
   
 • Καραγιάννης Παναγιώτης-Θεόδωρος
  Γραφείο: V-4 #A14, Τηλέφωνο: 210 727 6841, Email: karaypan[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη μεθόδων αποτύπωσης και ενίσχυσης βιωσιμότητας τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Ν. Ασημακοπούλου (Επιβλέπουσα), Β. Ασημακοπούλου, Α. Δημουλάς
   
 • Καραγιώργος Ιωάννης
  Γραφείο:  V-4 #A12, Τηλέφωνο: 210 727 6839 , Email: jkaragiorgos[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Οι αλληλεπιδράσεις του συζευγμένου συστήματος θάλασσας-ατμόσφαιρας στην περιοχή της Μεσογείου, υπό την επίδραση των οπτικών χαρακτηριστικών του ανώτερου στρώματος του ωκεανού
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Σοφιανός (Επιβλέπων), Ε. Φλόκα, Ε. Μποσιώλη
   
 • Καρλέση Θεώνη
  ΓραφείοΙΕΣΕ, Τηλέφωνο: 210 727 6911, Email: karlessith[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών με ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη: θερμοχρωμικά υλικά και υλικά αλλαγής φάσης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Σανταμούρης (Επιβλέπων), Δ. Ασημακόπουλος, Κ. Χέλμης
   
 • Κορολόγου Μαρίνα
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: [at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Πιθανολογική πρόγνωση πλημμυρών
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Μιχαλοπούλου (Επιβλέπουσα),  Γ. Κάλλος, Ε. Φλόκα
   
 • Κουρεμάδας Γεώργιος
  Γραφείο: V-4 #A10, Τηλέφωνο: 210 727 6838, Email: gkoure[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα υλικά
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Βαρώτσος (Επιβλέπων), Ν. Σαρλής, Ε. Σκορδάς
   
 • Κουρτεσιώτης Χρήστος
  Γραφείο: V-4 #A2, Τηλέφωνο: 210 727 6831, Email: kourtes[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη του κλιματικού συστήματος με την χρήση μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Τζάνης (Επιβλέπων), Κ. Βαρώτσος, Κ. Ελευθεριάδης
   
 • Κουτσογιάννης Ιωάννης
  Γραφείο: V-4 #A2, Τηλέφωνο: 210 727 6831, Email: koutsog[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της δυναμικής του κλίματος στην Ανατολική Μεσόγειο
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Τζάνης (Επιβλέπων), Κ. Καρτάλης, Δ. Δεληγιώργη
   
 • Μαυράκου Θάλεια
  Γραφείο: V-4 #A17, Τηλέφωνο: 210 727 6843, Email: thmavrakou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μετρίαση της αστικής κλιματικής αλλαγής μέσω της χωροχρονικής μελέτης του αστικού ενεργειακού ισοζυγίου και της θερμικής άνεσης, με τη συνδυασμένη χρήση προηγμένων τεχνικών δορυφορικής τηλεπισκόπησης και αριθμητικών μοντέλων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Καρτάλης (Επιβλέπων), Δ. Δεληγιώργη, Ν. Χρυσουλάκης
   
 • Μαυροπούλου Αποστολία-Μαρία
  Γραφείο: V-4 #A12, Τηλέφωνο: 210 727 6839, Email: amavrop[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Η επίδραση των κλιματικών διακυμάνσεων και της φυσικής/ανθρωπογενούς εναπόθεσης στην κατανομή του οξυγόνου της Μεσογείου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Σοφιανός (Επιβλέπων), Α. Νένες, T. Ito
   
 • Μεθενίτη Βασιλική
  Γραφείο: V-4 #A12, Τηλέφωνο: 210 727 6839, Email: vasmeth[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Η επίδραση των οπτικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου επιφανειακού στρώματος στη δυναμική του ωκεανού (συνδυάζοντας παρατηρήσεις και μοντέλα στο Κρητικό Πέλαγος)
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Σοφιανός (Επιβλέπων), Ν. Καμπάνης, Α. Καραγεώργης
   
 • Μεθυμάκη Γεωργία
  Γραφείο: V-4 #A9, Τηλέφωνο: 210 727 7837, Email: gmethymaki[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ηλιακή ακτινοβολία: Παραμετροποιήσεις και μηχανισμοί ανάδρασης
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Τόμπρου (Επιβλέπουσα), Ν. Μιχαλόπουλος, Α. Νένες
   
 • Ντούρος Βασίλειος
  Γραφείο: V-4 #A14, Τηλέφωνο: 210 727 6841, Email: vntouros[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ανάπτυξη ευσταθών σε υγρά περιβάλλοντα μεταλλο-οργανικών υλικών που δεσμεύουν το CO2 για κτηριακές εφαρμογές
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Μ. Ν. Ασημακοπούλου (Επιβλέπουσα), Ι. Παπαευσταθίου, Μ. Σανταμούρης
   
 • Παπαγεωργίου Δήμητρα
  Γραφείο: ΕΛΚΕΘΕ, Τηλέφωνο: 229 107 6329, Email: dimipapa[at]geol.uoa.gr
  Θέμα: Ανάδειξη των κυρίαρχων δυναμικών διεργασιών και θερμοδυναμικών ανταλλαγών της Ερυθράς Θάλασσας με μεθόδους μετασχηματισμού θαλασσίων μαζών
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Σοφιανός (Επιβλέπων), Β. Παπαδόπουλος, I. Hoteit
   
 • Παρδάλη Δήμητρα
  Γραφείο: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τηλέφωνο: 210 650 3716, Email: dpardal[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού στην αέρια ρύπανση συναρτήσει μεταβαλλόμενων παραγόντων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Ν. Ασημακοπούλου (Επιβλέπουσα), Θ. Μάγγος, Κ. Καρτάλης
   
 • Πολύδωρος Αναστάσιος
  Γραφείο: V-4 #A17, Τηλέφωνο: 210 727 6843, Email: apoly[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Παραμετροποίηση της αστικής κλιματικής αλλαγής ως συνάρτησης της αστικής μορφολογίας
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Καρτάλης (Επιβλέπων), Δ. Ασημακόπουλος, Μ. Σανταμούρης
   
 • Πορταλάκης Παναγιώτης
  Γραφείο: V-4 #A20, Τηλέφωνο: 210 727 6746, Email: pportal[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της δυναμικής του συζευγμένου συστήματος θαλάσσιου ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος και του πεδίου των κυμάτων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Τόμπρου (Επιβλέπουσα), Ι. Καλόγηρος, Q. Wang
   
 • Σάμος Ιωάννης
  Γραφείο: ΕΜΥ, Τηλέφωνο: 210 727 6850, Email: ioannis.samos[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της ανάπτυξης και βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης convective συστημάτων στον Ελλαδικό χώρο
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Φλόκα (Επιβλέπουσα), Μ. Τόμπρου, Π. Λουκά
   
 • Σταματάκη Ναταλία
  Γραφείο: ΕΛΚΕΘΕ, Τηλέφωνο: 229 107 6462 , Email: n.stamataki[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αριθμητική μελέτη της φυσικής και βιογεωχημικής δυναμικής της Ανατολικής Μεσογείου: Μελέτη του Κρητικού Πελάγους
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Σοφιανός (Επιβλέπων), Γ. Πετυχάκης, P. De Mey-Fremaux
   
 • Σφακιανάκη Αικατερίνη
  Γραφείο: ΕΛΚΕΘΕ, Τηλέφωνο:  , Email: aiksfak[at]hcmr.gr
  Θέμα: Μετάδοση θερμότητας και μάζας στα κτίρια
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Σανταμούρης (Επιβλέπων), Κ. Χέλμης, Η. Λειβαδά
   
 • Τούμπος Μιχαήλ
  Γραφείο: V-4 #A4 , Τηλέφωνο: 210 727 6914, Email: michtou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Επίδραση της αριθμητικής σύζευξης ατμόσφαιρας - ωκεανού - ανεμογενών κυμάτων στη μοντελοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων 
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Φλόκα (Επιβλέπουσα), Ε. Φλαούνας, Γ. Κορρές
   
 • Τσικουδή Ιωάννα
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9181, Email: iotsikou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Χαρακτηρισμός αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση ενεργής τηλεπισκόπησης LIDAR και η σχέση τους με τη μετεωρολογία της Ανατολικής Μεσογείου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Γιαννακάκη (Επιβλέπουσα), Μ. Τόμπρου, Β. Αμοιρίδης
   
 • Φωτάκη Ελένη-Φωτεινή
  Γραφείο: V-4 #A10, Τηλέφωνο: 210 727 6838, Email: nfotaki[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Κρίσιμες μεταβολές βασικών θερμοδυναμικών παραμέτρων του κλιματικού συστήματος
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Βαρώτσος (Επιβλέπων), Ν. Σαρλής, Κ. Καρτάλης
   
 • Χαϊκάλης Σπυρίδων
  Γραφείο: ΕΛΚΕΘΕ, Τηλέφωνο: 229 107 6369 , Email: spchaik[at]hcmr.gr
  Θέμα: Μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των θαλάσσιων μαζών σε ολιγοτροφικό περιβάλλον
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Σοφιανός (Επιβλέπων), Κ. Καραγεώργης, Ε. Γιαννακάκη
   
 • Χανιώτης Ιωάννης
  Γραφείο: V-4 #A7, Τηλέφωνο: 210 727 6768, Email: johnnychan[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης σωματιδίων-ακτινοβολίας-νεφών-υετού στην ατμόσφαιρα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε.Φλόκα (Επιβλέπουσα), Ε. Μποσιώλη, Α. Νένες