Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • de Wit Stephan-Alex-Sven
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9177 , Email: sdewitt[at]noa.gr
  Θέμα: Φυσικές παράμετροι αστέρων μεγάλης μάζας με απώλεια μάζας σε κοντινούς γαλαξίες
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Α. Μπονάνου (Επιβλέπουσα), Δ. Χατζηδημητρίου, Π. Μπούμης
   
 • Αθανασόπουλος Δημήτριος
  Γραφείο: IV 0 #35, Τηλέφωνο: 210 727 6792, Email: dimathanaso[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της περιστροφικής κατάστασης των αστεροειδών της Κύριας Ζώνης που ανήκουν σε αρχέγονες οικογένειες
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Σ. Καζαντζίδης (Επιβλέπων), Κ. Γαζέας, M. Delbo
   
 • Αμιναλραγιά-Γιαμινί Σιγιάβα
  Γραφείο: II 0 #48, Τηλέφωνο: 210 727 6855, Email: sagiamini[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Προηγμένη μοντελοποίηση και ανάλυση υψηλοενεργειακών πληθυσμών διαστημικού πλάσματος
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), Δ. Χατζηδημητρίου, Γ. Μπαλάσης
   
 • Αναστασιάδης Ιωάννης
  Γραφείο: IV 0 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6802, Email: yananas[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αστροφυσικοί πίδακες πλάσματος από περιστρεφόμενες μελανές οπές
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Βλαχάκης (Επιβλέπων), Κ. Τσίγκανος, Θ. Αποστολάτος
   
 • Αντωνιάδης Κωσταντίνος
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9177, Email: k.antoniadis[at]noa.gr
  Θέμα: Επεισοδιακή απώλεια μάζας στα τελικά στάδια αστέρων μεγάλης μάζας
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Δ. Χατζηδημητρίου (Επιβλέπουσα), Α. Μπονάνου, Α. Φράγκος
   
 • Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα
  Γραφείο: II 0 #44, Τηλέφωνο: 210 727 6905, Email: alexantonop[at]noa.gr
  Θέμα: Μελέτη του διαστημικού καιρού με τη χρήση τεχνικών Βαθιάς Μάθησης
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), Γ. Μπαλάσης, Α. Ροντογιάννης
   
 • Δακανάλης Ιωάννης
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9191, Email: idakanalis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη στροβιλοειδών ροών στην ηλιακή ατμόσφαιρα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Γ. Τσιροπούλα (Επιβλέπουσα), Σ. Πατσουράκος, Ν. Βλαχάκης
   
 • Ζουλούμη Κωνσταντίνα
  Γραφείο: ΚΕΑΕΜ, Τηλέφωνο: 210 659 7158, Email: zouloukon[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Σπειροειδής δομή των γαλαξιών και χάος σε μοντέλα Ν-σωμάτων γαλαξιακών δίσκων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Χ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων),  Μ. Χαρσούλα,  Π. Ιωάννου
   
 • Θεοδωροπούλου Γεωργία
  Γραφείο: IV 0 #23, Τηλέφωνο: 210 727 , Email: geotheo[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Προσδιορισμός της καταστατικής εξίσωσης αστέρων νετρονίων μέσω της ανάλυσης διπλών συστημάτων παλιρροϊκά παραμορφωμένων αστέρων νετρονίων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Αποστολάτος (Επιβλέπων),  Ν. Στεργιούλας, Δ. Χατζηδημητρίου
   
 • Κατσιώλη Σταυρούλα
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9129, Email: s.katsioli[at]noa.gr
  Θέμα: Μελέτη των ιδιοτήτων της κρύας σκόνης σε κοντινούς γαλαξίες μέσω παρατηρήσεων στα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Ξυλούρης (Επιβλέπων), Δ. Χατζηδημητρίου, Κ. Δασύρα
   
 • Καψαμπέλης Εμμανουήλ
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9164, Email: emkap[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Γενικευμένες γεωμετρικές δομές στη βαρύτητα και την κοσμολογία
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Σαριδάκης (Επιβλέπων), Σ. Βασιλάκος, Θ. Αποστολάτος
   
 • Κερασιώτη Στεφανία
  Γραφείο: IV 0 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6802, Email: skerasioli[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Πολωμένη ακτινοβολία σύγχροτρον από αστροφυσικούς πίδακες ενεργών γαλαξιών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Βλαχάκης (Επιβλέπων), Α. Μαστιχιάδης, Β. Παυλίδου
   
 • Κουνδουράκης Γεώργιος
  Γραφείο: IV 0 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6802, Email: gkoundour[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μαγνητισμένα πίδακες στην  εργαστηριακή Αστροφυσική 
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Βλαχάκης (Επιβλέπων), Μ. Ταταράκης, Ν. Παπαδογιάννης
   
 • Κουτσαντωνίου Ελπίδα
  Γραφείο: ΚΕΑΕΜ, Τηλέφωνο: 210 659 7167, Email: leelamk[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη της ακτινοβολίας των δίσκων προσαύξησης γύρω από μελανές οπές
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Κοντόπουλος (Επιβλέπων), Ν. Βλαχάκης, Θ. Αποστολάτος
   
 • Κουτσουμπού Ευγενία
  Γραφείο: IV 0 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6709, Email: evkoutso[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Η επιρροή πιδάκων μελανής οπής σε μεσοαστρικά νέφη αερίου και στην αστρογέννεση 
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Δασύρα (Επιβλέπουσα), Α. Μαστιχιάδης, Δ. Χατζηδημητρίου
   
 • Κωλέτη Μυρτώ
  Γραφείο: ΚΕΑΕΜ, Τηλέφωνο: 210 659 7246, Email: mkoletti[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη των περιοχών εκροής ύλης από την ηλιακή ατμόσφαιρα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Κ. Γοντικάκης (Επιβλέπων), Ν. Βλαχάκης, Σ. Πατσουράκος
   
 • Λαβασά Ελένη
  Γραφείο: II 0 #51, Τηλέφωνο: 210 727 6725, Email: elavasa[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη γεγονότων ηλιακών ενεργητικών σωματιδίων και συμβολή στην πρόγνωση αυτών με χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθησης
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Α. Παπαϊωάννου (Επιβλέπων), Ι. Δαγκλής, Α. Αναστασιάδης
   
 • Λίγγρη Δήμητρα
  Γραφείο: V+4 Σταθμός Κοσμικής ΑκτινοβολίαςΤηλέφωνο: 210 727 6901, Email: dlingri[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Προειδοποιήσεις έναρξης των μειώσεων forbush της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας με δεδομένα μετρητών νετρονίων και δορυφόρων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), Π. Πρέκα-Παπαδήμα, Ε. Μαυρομιχαλάκη
   
 • Λουκαΐδου Γεωργία
  Γραφείο: IV 0 # 10, Τηλέφωνο: 210 727 6853, Email: georgialouk[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Αστρική εξέλιξη και συγχωνεύσεις σε στενά διπλά εκλειπτικά συστήματα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Δ. Χατζηδημητρίου (Επιβλέπουσα), Κ. Γαζέας, S. Zola
   
 • Λουλές Αργύριος
  Γραφείο: IV 0 #33, Τηλέφωνο: 210 727 6, Email: arloules[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μοντελοποίηση αστροφυσικών δίσκων προσαύξησης 
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Βλαχάκης (Επιβλέπων), Μ. Πετροπούλου, Ι. Κοντόπουλος
   
 • Μητσόπουλος Αντώνιος
  Γραφείο: II 0 #50, Τηλέφωνο: 210 727 , Email: antmits[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ολοκληρωσιμότητα δυναμικών συστημάτων: Μία γεωμετρική προσέγγιση
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Αποστολάτος (Επιβλέπων), Θ. Χριστοδουλάκης, Ν. Στεργιούλας
   
 • Μουτσιανά Γεωργία
  Γραφείο: II 0 #44, Τηλέφωνο: 210 727 6905, Email: gmoutsiana[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Συγκριτική μελέτη της επιτάχυνσης φορτισμένων σωματιδίων στις μαγνητόσφαιρες Γης και Δια
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), Μ. Γκιουλίδου, G. Clark
   
 • Μπισκετζής Βασίλειος
  Γραφείο: IV 0 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6802, Email: vasbis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Δυναμική πλάσματος σε περιβάλλον περιστροφόμενης μελανής οπής
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Βλαχάκης (Επιβλέπων), Ι. Κοντόπουλος, Θ. Αποστολάτος
   
 • Μπούτση Αδαμαντία-Ζωή
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9183 , Email: zboutsi[at]noa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση της πιθανότητας ανάπτυξης γεωμαγνητικώς επαγομένων ρευμάτων στον Ελλαδικό χώρο
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), Γ. Μπαλάσης, Κ. Τσίγκανος
   
 • Μunoz Sanchez Gonzalo
  Γραφείο: EAA, Τηλέφωνο: 210 810 9177 , Email: gonzalom[at]noa.gr
  Θέμα: Παράμετροι μπλε υπεργιγάντιων αστέρων με σκόνη
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Χατζηδημητρίου (Επιβλέπουσα), Α. Μπονάνου, Π. Μπούμης
   
 • Νάση Αφροδίτη
  Γραφείο: II 0 #44Τηλέφωνο: 210 727 6905Email: afnasi[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Ακραία επεισόδια επιτάχυνσης και βαθειάς διείσδυσης ενεργητικών ηλεκτρονίων στην εσώτερη μαγνητόσφαιρα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), W. Li, Γ. Μπαλάσης
   
 • Νικολαΐδης Μάριος-Ανδρέας
  Γραφείο: IV 0 #34, Τηλέφωνο: 210 727 6752, Email: mnikolaidis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Δυναμική και δομές της S3T θεωρίας σε τυρβώδεις διαδικασίες διατμητικών καναλιών
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Π. Ιωάννου (Επιβλέπων), Θ. Αποστολάτος, Φ. Διάκονος
   
 • Παλαφούτα Σοφία
  Γραφείο: IV 0 #25, Τηλέφωνο: 210 727 6792, Email: spalafou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση διαδικασιών αστρικών συγχωνεύσεων σε εξελιγμένους αστρικούς πληθυσμούς
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Αποστολάτος (Επιβλέπων), Κ. Γαζέας, S. Zola
   
 • Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης
  Γραφείο: EAA, Τηλέφωνο: 210 810 916 , Email: Giannis.Papagiannopoulos[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Η μελέτη των γενικευμένων συμμετριών σε κοσμολογικά μοντέλα εναλλακτικών θεωριών βαρύτητας
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Αποστολάτος (Επιβλέπων),  Σ. Βασιλάκος, Π. Σταυρινός
   
 • Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
  Γραφείο: II 0 #48, Τηλέφωνο: 210 727 6855, Email: kpapadimitriou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διερεύνηση των αιτιών της μεταβλητότητας των σωματιδίων στις ζώνες ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας μέτρα από τη θεωρία πληροφορίας
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Γ. Μπαλάσης (Επιβλέπων), Ι. Δαγκλής, S. Wing
   
 • Παπασπύρου Παναγιώτης
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 , Email: ppapaspirou[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: "Το Ενύπνιο" του Ιωάννη Κέπλερ
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ξ. Μουσάς (Επιβλέπων), Π. Πρέκα-Παπαδήμα, Χ. Φίλης
   
 • Παπαχρήστου Μιχαήλ
  Γραφείο: VI 0 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6853, Email: mixpap[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Επίδραση των γαλαξιακών μελανών οπών στην αστρογέννεση
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Δασύρα  (Επιβλέπουσα), Ν. Βλαχάκης, Δ. Χατζηδημητρίου
   
 • Παρασκευά Εμμανουέλα
  Γραφείο: ΕΑΑ, Τηλέφωνο: 210 810 9202 , Email: eparaskeva[at]noa.gr
  Θέμα: Χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων των προγενητόρων και του μεσοαστρικού περιβάλλοντος των υπερκαινοφανών αστέρων
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Μπονάνου (Επιβλέπουσα), Δ. Χατζηδημητρίου, Γ. Λελούδας
   
 • Πίτσης Βασίλειος
  Γραφείο: II 0 #51, Τηλέφωνο: 210 727 6725, Email: vpitsis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Διείσδυση μαγνητοσφαιρικών ηλεκτρομανητικών κυμάτων στην ιονόσφαιρα: Παρατηρήσεις της ευρωπαϊκής διαστημικής αποστολής Swarm
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ι. Δαγκλής (Επιβλέπων), Γ. Μπαλάσης, Δ. Βασιλειάδης
   
 • Σίννης Χαράλαμπος
  Γραφείο: IV 0 #19Τηλέφωνο: 210 727 6802, Email: chsinnis[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη ευστάθειας σχετικιστικών μαγνητισμένων αστροφυσικών πιδάκων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ν. Βλαχάκης (Επιβλέπων), Κ. Τσίγκανος, Ι. Κοντόπουλος
   
 • Σουροπάννης Δημήτριος
  Γραφείο: EAA, Τηλέφωνο: 210 810 9168 , Email: d.souropanis[at]noa.gr
  Θέμα: Αλληλεπίδραση των υπερκαινοφανών εκρήξεων τύπου ΙΑ και των προγεννητόρων τους με το περιβάλλον μέσο
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Π. Μπούμης (Επιβλέπων), Α. Μαστιχιάδης, Α. Μπονάνου
   
 • Σταθόπουλος Σταμάτιος
  Γραφείο: II 0 #47, Τηλέφωνο: 210 727 6894, Email: stamstath[at]noa.gr
  Θέμα: Φασματικές και χρονικές υπογραφές μοντέλων λεπτοαδρονικής ακτινοβολίας για ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες στην εποχή των πολλαπλών αγγελιοφόρων
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Μ. Πετροπούλου (Επιβλέπουσα), Α. Μαστιχιάδης, P. Padovani
   
 • Τζερεφός Χαράλαμπος
  Γραφείο: EAA, Τηλέφωνο: 210 810 9164 , Email: chtzeref[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Τροποποιημένη Βαρύτητα: Εφαρμογές στην κοσμολογία, στις μελανές οπές και στα βαρυτικά κύματα
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Ε. Σαριδάκης (Επιβλέπων), Θ. Αποστολάτος, Σ. Βασιλάκος
   
 • Τιμογιάννης Ιάσων
  Γραφείο: IV 0 #23, Τηλέφωνο: 210 727 , Email: timogian[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Περιστρεφόμενο σώμα σε καμπύλο χωρόχρονο
  Συμβουλευτική Επιτροπή:  Θ. Αποστολάτος (Επιβλέπων), Ν. Βλαχάκης, Γ. Λούκε-Γερακόπουλος
   
 • Τριανταφυλλόπουλος Αλκιβιάδης-Ιωάννης
  Γραφείο: Τμ. Μαθηματικών #322, Τηλέφωνο: 210 727 6416, Email: alktrian[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη εξισώσεων πεδίου σε γενικευμένα κοσμολογικά μοντέλα και ασθενές πεδίο
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Π. Σταυρινός (Επιβλέπων), Θ. Αποστολάτος, Σ. Βασιλάκος
   
 • Τσάκωνας Χάρης
  Γραφείο: IV 0 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6, Email: haristsak[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Μελέτη του πρόσφατου ιστορικού αλληλεπιδράσεων του Γαλαξία της Ανδρομέδας - Επέκταση της μελέτης σε άλλους σπειροειδείς γαλαξίες με μπάρα
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Χατζηδημητρίου (Επιβλέπουσα), Μ.Arnaboldi, F. Hammer
   
 • Χριστοδούλου Ευαγγελία
  Γραφείο: EAA, Τηλέφωνο: 210 810 9177, Email: evachris[at]noa.gr
  Θέμα: Παράμετροι κίτρινων και ερυθρών υπεργιγάντων αστέρων με σκόνη
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Χατζηδημητρίου (Επιβλέπουσα), Α. Μπονάνου, Π. Μπούμης
   
 • Χρυσαφέλη Μαρία-Ειρήνη
  Γραφείο: IV 0 #42, Τηλέφωνο: 210 727 , Email: erschrysfeli[at]phys.uoa.gr
  Θέμα: Η τρισδιάστατη δομή της δυναμικής και της κινηματικής του Μικρού Νέφους του Μαγγελάνου
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Χατζηδημητρίου (Επιβλέπουσα), Α. Ζέζας, Σ. Καζαντζίδης