Τμήμα Φυσικής

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

 • Δημητρόπουλος Βασίλειος 
  Γραφείο: ΙV-1ος #34, Τηλέφωνο: 210 7276741, Email: vdimitrop[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Παρακολούθηση Τηλεμετρικού Δικτύου ΒΑΝ- Ηλεκτρονική Υποστήριξη

 • Ζαρμπούτη Σοφία
  Γραφείο: IV-3ος #3, Τηλέφωνο: 210 7276715, Email: szarbouti[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Γραμματέας Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής

 • Ιωαννίδης-Βαμβακάς Δημήτριος 
  ΓραφείοΙI-3ος #47 , Τηλέφωνο: 210 7276769, Email: dioannid[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Τεχνική υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικής "Καίσαρ Αλεξόπουλος"

 • Κύρκος Χρήστος 
  Γραφείο: IV-1ος #12, Τηλέφωνο210 7276772, Email: ckyrkos[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Τεχνική Υποστήριξη Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Λαμπιθιανάκης Γεώργιος 
  ΓραφείοΙV-1ος #34Τηλέφωνο210 7276741, Email: glabit[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Συλλογή Ψηφιακών Δεδομένων από Υπαίθριους Σταθμούς ΒΑΝ

 • Μουτζίκη Ελευθερία 
  ΓραφείοV-1ος #1, Τηλέφωνο: 210 7276830, Email: emoutziki[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Γραμματέας Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας

 • Πετροκόκκινος Λουκάς
  ΓραφείοV-3ος #30, Τηλέφωνο: 210 7276944, Email: lpetrok[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Τεχνική - εκπαιδευτική υποστήριξη και ακτινοπροστασία Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων

 • Τσαλπατούρου Αγγελική  
  ΓραφείοΙV-2ος#4, Τηλέφωνο: 210 7276744, Email: atsalpat[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Γραμματέας Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

 • Χατζηκωντής Ευστράτιος
  ΓραφείοΙV ισόγειο, Τηλέφωνο210 7276704, Email: stratisch[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Τεχνική υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικής "Καίσαρ Αλεξόπουλος", υπεύθυνος πιστοποιημένων τηλεδιασκέψεων

 •  Χολέβα Ελένη 
  ΓραφείοΙV-1ος #22Τηλέφωνο210 7276712, Email: eholeva[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Γραμματέας Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων