Τμήμα Φυσικής

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Βλαστού Γεωργία 
  ΓραφείοV-ισόγειο, Τηλέφωνο: 210 7276808, Email: gvlastou[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Εργαστήριο Υπολογιστών, Εργαστήριο Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής και Αστροφυσικής, Υπεύθυνη Κέντρου Η/Υ & Πληροφορικής, Υπεύθυνη Ιστοσελίδας (Ελ/En)

 • Γανωτή Παρασκευή
  ΓραφείοV-3ος #10, Τηλέφωνο: 210 7276986, Emailpganoti[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Εργαστήριο Κορμού ΙΙ, Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής

 • Γεροντίδου Μαρία 
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 7276901, Email: mgeront[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Εργαστήριο Φυσικής στο Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Κορμού ΙΙ, Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής

 • Γεωργάκη Χρυσούλα 
  ΓραφείοV-1ος #14, Τηλέφωνο210 7276870, Email: cgeorgakis[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 (Βαθμολόγιο), Εργαστήριο Φυσικής στο Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Κορμού Ι

 • Γιαννούρη Μαρία 
  ΓραφείοΙI-1ος #9Τηλέφωνο210 7276771, Email: mgiannouri[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Εργαστήριο Κορμού ΙΙ

 • Καπόγιαννης Αθανάσιος 
  ΓραφείοV-3ος #4, Τηλέφωνο: 210 7276881, Email: akapog[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Εργαστήριο Κορμού ΙΙ

 • Καρατάσου Σταυρούλα
  ΓραφείοV-1ος #23, Τηλέφωνο: 210 7276995, Email: ckarat[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2 (Βαθμολόγιο), Φ3, Φ4, Εργαστήριο Φυσικής στο Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Κορμού Ι

 • Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης  
  ΓραφείοΙV-1ος#23, Τηλέφωνο: 210 7276718, Email: pkostan[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Εργαστήρια Κορμού Ι, ΙΙ, Εργ. Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικής ΙΙ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

 • Λάτσας Γεώργιος
  ΓραφείοΙV-2ος #2, Τηλέφωνο210 7276865, Email: glatsas[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Εργαστήρια Κορμού Ι (Βαθμολόγιο), ΙΙ (Βαθμολόγιο), Εργαστήριο Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικής ΙΙ, Εγγραφές Κορμού Ι, ΙΙ, Φ4

 •  Μαμαλούγκος Νεκτάριος 
  ΓραφείοΙV-ισόγειο #23Τηλέφωνο210 7276958, Email: nektar[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Εκπαιδευτική άδεια

 • Μαντζιαφού Αννέτα
  ΓραφείοV-1ος #12, Τηλέφωνο: 210 7276849, Email: amant[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1 (Βαθμολόγιο), Φ2, Φ3, Εργαστήριο Φυσικής στο Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Κορμού Ι, Εργαστήριο Υπολογιστών

 • Μητσάκου Ελευθερία
  ΓραφείοΙ-3ος #, Τηλέφωνο: 210 7276854, Emailemitsaku[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικό Εργαστήριο Φ4, Εργαστήριο Κορμού Ι, Βαθμολόγιο Τομέα Γ

 • Μποσιώλη Ελισάβετ
  ΓραφείοV-1ος#8, Τηλέφωνο: 210 7276846, Email: ebossiol[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2 (Βαθμολόγιο), Φ3, Φ4, Εργαστήριο Κορμού Ι, Εργαστήριο Υπολογιστών

 • Ντάντου Αγγελική
  ΓραφείοV-1ος #8, Τηλέφωνο210 7276806, Email: antant[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ2, Φ3, Φ4 (Βαθμολόγιο), Εργαστήριο Κορμού Ι, Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Εργαστήριο Υπολογιστών

 • Προσαλέντης Ευάγγελος
  ΓραφείοΙV-1ος #15Τηλέφωνο210 7276996, Email: eprosaled[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ2, Φ4, Εργαστήρια Κορμού Ι, ΙΙ, Εργαστήριο Υπολογιστών

 • Πρωτονοτάριου Άννα
  ΓραφείοV-1ος #8, Τηλέφωνο: 210 7276813, Email: aprot[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2 (Βαθμολόγιο), Φ3, Φ4, Εργαστήριο Κορμού Ι, Εργαστήριο Μετεωρολογίας

 • Τσέτσερη Μαρία
  ΓραφείοΙI-1ος #9, Τηλέφωνο: 210 7276782, Email: mtsetse[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Εργαστήριο Κορμού ΙΙ

 • Τσοχαντζής Ιωάννης  
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 7276984, Email: itsochanzis[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Βασικά Εργαστήρια Φ1, Φ2, Φ3, Εργαστήριο Κορμού ΙΙ