Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Καθηγητές

 • Σφέτσος Κωνσταντίνος  (Διευθυντής Τομέα)
  ΓραφείοΙV-3ος #35, Τηλέφωνο: 210 7276938, Emailksfetsos[at]phys.uoa.gr

 • Σφήκας Παρασκευάς
  Γραφείο: V-3ος #12, Τηλέφωνο: 210 7276883, Emailsphicas[at]phys.uoa.gr

 • Τετράδης Νικόλαος  
  ΓραφείοV-2ος #, Τηλέφωνο: 210 7276907, Emailntetrad[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Βασιλείου Μαρία  
  ΓραφείοV-2ος #33, Τηλέφωνο: 210 7276880, Email: mvasili[at]phys.uoa.gr

 • Βελλίδης Κωνσταντίνος 
  ΓραφείοV-2ος #3, Τηλέφωνο: 210 7276946, 6895 Email: cvellid[at]phys.uoa.gr

 • Γεωργαλάς Βασίλειος  
  Γραφείο: I-3ος #6, Τηλέφωνο: 210 7276971, Email: vgeorgal[at]phys.uoa.gr

 • Διάκονος Φώτιος 
  Γραφείο: V-2ος #33, Τηλέφωνο: 210 7276952, Email: fdiakono[at]phys.uoa.gr

 • Διαμάντης Γεώργιος  
  Γραφείο: I-3ος #7, Τηλέφωνο: 210 7276970, Email: gdiam[at]phys.uoa.gr

 • Θεοφιλάτος Κων/νος   
  ΓραφείοV-2ος #32, Τηλέφωνο: 210 7276880, Email: ktheofi[at]phys.uoa.gr

 • Μερτζιμέκης Θεόδωρος 
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 7276953, Email: tmertzi[at]phys.uoa.gr

 • Σαουλίδου Νίκη 
  ΓραφείοV-2ος #33, Τηλέφωνο: 210 7276879, Email: saoulid[at]phys.uoa.gr

 • Σπανός Βασίλειος  
  Γραφείο: I-3ος #8, Τηλέφωνο: 210 7276967, Email: vspanos[at]phys.uoa.gr

 • Στυλιάρης Ευστάθιος  (Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής )
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 7276885, Email: stiliaris[at]phys.uoa.gr

 • Φασουλιώτης Δημήτριος  
  Γραφείο: V-2ος #36, Τηλέφωνο: 210 7276955, Email: dfassoul[at]phys.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

 • Μανουσάκης - Κατσικάκης Αρκάδιος
  ΓραφείοV-2ος #31, Τηλέφωνο: 210 7276950, Email: amanousak[at]phys.uoa.gr