Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Καθηγητές

 • Σφέτσος Κωνσταντίνος  (Διευθυντής Τομέα)
  ΓραφείοV+4 #35, Τηλέφωνο: 210 727 6938, Emailksfetsos[at]phys.uoa.gr

 • Σφήκας Παρασκευάς
  Γραφείο: V+4 #12, Τηλέφωνο: 210 727 6883, Emailsphicas[at]phys.uoa.gr

 • Τετράδης Νικόλαος  
  ΓραφείοV 0 #, Τηλέφωνο: 210 727 6907, Emailntetrad[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Βασιλείου Μαρία  
  ΓραφείοV 0 #33, Τηλέφωνο: 210 727 6880, Email: mvasili[at]phys.uoa.gr

 • Βελλίδης Κωνσταντίνος 
  ΓραφείοV 0 #3, Τηλέφωνο: 210 727 6946, 6895 Email: cvellid[at]phys.uoa.gr

 • Γεωργαλάς Βασίλειος  
  Γραφείο: I+4 #6, Τηλέφωνο: 210 727 6971, Email: vgeorgal[at]phys.uoa.gr

 • Διάκονος Φώτιος 
  Γραφείο: V+4 #34, Τηλέφωνο: 210 727 6952, Email: fdiakono[at]phys.uoa.gr

 • Διαμάντης Γεώργιος  
  Γραφείο: I+4 #7, Τηλέφωνο: 210 727 6970, Email: gdiam[at]phys.uoa.gr

 • Θεοφιλάτος Κων/νος   
  ΓραφείοV 0 #32, Τηλέφωνο: 210 727 6880, Email: ktheofi[at]phys.uoa.gr

 • Μερτζιμέκης Θεόδωρος 
  Γραφείο: V 0 #34, Τηλέφωνο: 210 727 6953, Email: tmertzi[at]phys.uoa.gr

 • Σαουλίδου Νίκη 
  ΓραφείοV+4 #33, Τηλέφωνο: 210 727 6879, Email: nsaoulid[at]phys.uoa.gr

 • Σπανός Βασίλειος  
  Γραφείο: I+4 #8, Τηλέφωνο: 210 727 6967, Email: vspanos[at]phys.uoa.gr

 • Στυλιάρης Ευστάθιος  (Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής )
  Γραφείο: , Τηλέφωνο: 210 727 6885, Email: stiliaris[at]phys.uoa.gr

 • Φασουλιώτης Δημήτριος  
  Γραφείο: V 0 #36, Τηλέφωνο: 210 727 6955, Email: dfassoul[at]phys.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

 • Μανουσάκης - Κατσικάκης Αρκάδιος
  ΓραφείοV 0 #31, Τηλέφωνο: 210 727 6950, Email: amanousak[at]phys.uoa.gr