Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καθηγητές

 • Πολύδωρος Ανδρέας 
  ΓραφείοV-2ος #19, Τηλέφωνο: 210 7276871, Email: polydoros[at]phys.uoa.gr

 • Ρεΐσης Διονύσιος
  Γραφείο: IV-1ος #21, Τηλέφωνο: 210 7276708, Emaildreisis[at]phys.uoa.gr

 • Τίγκελης Ιωάννης  
  ΓραφείοV-2ος#17, Τηλέφωνο: 210 7276860, Email: itigelis[at]phys.uoa.gr

 • Τόμπρας Γεώργιος  ( Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής) 
  ΓραφείοΙV-1ος #17, Τηλέφωνο210 7276784, Email: gtombras[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Αϊδίνης Κωνσταντίνος 
  ΓραφείοV-2ος #26, Τηλέφωνο: 210 7276875, Email: caidinis[at]phys.uoa.gr

 • Μουστάκας Άρης  (Διευθυντής Εργαστηρίου Η/Υ & Πληροφορικής)
  ΓραφείοV-2ος #29, Τηλέφωνο: 210 7276775, Emailarislm[at]phys.uoa.gr

 • Νισταζάκης Έκτορας - Εμμανουήλ ( Διευθυντής Τομέα και Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής) 
  ΓραφείοΙV-1ος#19, Τηλέφωνο: 210 7276710, Email: enistaz[at]phys.uoa.gr

 • Τζανακάκη Άννα 
  ΓραφείοV-2ος #30, Τηλέφωνο210 7276862, Email: atzanakaki[at]phys.uoa.g

Επίκουροι Καθηγητές

 • Αλεξάκης Γεώργιος
  ΓραφείοV-2ος #13, Τηλέφωνο: 210 7276867, Email: galexaki[at]phys.uoa.gr

 • Ροδίτη Ευγενία 
  ΓραφείοV-2ος #15, Τηλέφωνο: 210 7276868, Emaileroditi[at]phys.uoa.gr