Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καθηγητές

 • Πολύδωρος Ανδρέας 
  ΓραφείοV 0 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6871, Email: polydoros[at]phys.uoa.gr

 • Ρεΐσης Διονύσιος
  Γραφείο: IV-8 #21, Τηλέφωνο: 210 727 6708, Emaildreisis[at]phys.uoa.gr

 • Τίγκελης Ιωάννης  
  ΓραφείοV 0 #17, Τηλέφωνο: 210 727 6860, Email: itigelis[at]phys.uoa.gr

 • Τόμπρας Γεώργιος  ( Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής) 
  ΓραφείοΙV-8 #17, Τηλέφωνο210 727 6784, Email: gtombras[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Αϊδίνης Κωνσταντίνος 
  ΓραφείοV 0 #26, Τηλέφωνο: 210 727 6875, Email: caidinis[at]phys.uoa.gr

 • Μουστάκας Άρης  (Διευθυντής Εργαστηρίου Η/Υ & Πληροφορικής)
  ΓραφείοV 0 #29, Τηλέφωνο: 210 727 6775, Emailarislm[at]phys.uoa.gr

 • Νισταζάκης Έκτορας - Εμμανουήλ ( Διευθυντής Τομέα και Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής) 
  ΓραφείοΙV-8 #19, Τηλέφωνο: 210 727 6710, Email: enistaz[at]phys.uoa.gr

 • Τζανακάκη Άννα 
  ΓραφείοV 0 #30, Τηλέφωνο210 727 6862, Email: atzanakaki[at]phys.uoa.g

Επίκουροι Καθηγητές

 • Αλεξάκης Γεώργιος
  ΓραφείοV 0 #13, Τηλέφωνο: 210 727 6867, Email: galexaki[at]phys.uoa.gr

 • Ροδίτη Ευγενία 
  ΓραφείοV 0 #15, Τηλέφωνο: 210 727 6868, Emaileroditi[at]phys.uoa.gr