Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Καθηγητές

 • Μανουσάκης Ευστράτιος
  ΓραφείοΙΙ-4 #10, Τηλέφωνο: 210 727 6783, Emailemanous[at]phys.uoa.gr

 • Μαυρόπουλος Φοίβος (Διευθυντής Τομέα )
  ΓραφείοΙΙ-8 #14, Τηλέφωνο: 210 727 6893, Emailfmavrop[at]phys.uoa.gr

 • Σαρλής Νικόλαος  
  ΓραφείοΙV-8 #2, Τηλέφωνο: 210 727 6736, Emailnsarlis[at]phys.uoa.gr

 • Στεφάνου Νικόλαος  (Πρόεδρος Τμήματος )
  ΓραφείοΙΙ-8 #13, Τηλέφωνο210 727 6762, Email: nstefan[at]phys.uoa.gr

 • Φραντζεσκάκης Δημήτριος 
  ΓραφείοΙV-8 #18, Τηλέφωνο210 727 6714, Emaildfrantz[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Γαρδέλης Σπυρίδων  (Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης)
  ΓραφείοΙV-4 #33, Τηλέφωνο: 210 727 6985, Email: sgardelis[at]phys.uoa.gr

 • Λελίδης Ιωάννης 
  ΓραφείοΙΙ-4 #4, Τηλέφωνο: 210 727 6818, Email: ilelidis[at]phys.uoa.gr

 • Λυκοδήμος Βλάσσης 
  ΓραφείοΙV-8 #36, Τηλέφωνο: 210 727 6824, Email: vlikodimos[at]phys.uoa.gr

 • Σκορδάς Ευθύμιος 
  ΓραφείοΙV-8 #2, Τηλέφωνο210 727 6735, Email: eskordas[at]phys.uoa.gr

 • Σταμόπουλος Δημοσθένης (Αναπληρωτής Πρόεδρος )
  ΓραφείοΙV-4 #35, Τηλέφωνο: 210 727 6823, Email: densta[at]phys.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές