Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Καθηγητές

 • Μανουσάκης Ευστράτιος
  ΓραφείοΙΙ-2ος #10, Τηλέφωνο: 210 7276783, Emailemanous[at]phys.uoa.gr

 • Μαυρόπουλος Φοίβος (Διευθυντής Τομέα )
  ΓραφείοΙΙ-2ος #14, Τηλέφωνο: 210 7276893, Emailfmavrop[at]phys.uoa.gr

 • Σαρλής Νικόλαος  
  ΓραφείοΙV-1ος #2, Τηλέφωνο: 210 7276736, Emailnsarlis[at]phys.uoa.gr

 • Στεφάνου Νικόλαος  (Πρόεδρος Τμήματος )
  ΓραφείοΙΙ-1ος #13, Τηλέφωνο210 7276762, Email: nstefan[at]phys.uoa.gr

 • Φραντζεσκάκης Δημήτριος 
  ΓραφείοΙV-1ος #18, Τηλέφωνο210 7276714, Emaildfrantz[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Γαρδέλης Σπυρίδων  (Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης)
  ΓραφείοΙV-4ος #33, Τηλέφωνο: 210 7276985, Email: sgardelis[at]phys.uoa.gr

 • Λελίδης Ιωάννης 
  ΓραφείοΙΙ-2ος #4, Τηλέφωνο: 210 7276818, Email: ilelidis[at]phys.uoa.gr

 • Λυκοδήμος Βλάσσης 
  ΓραφείοΙV-1ος #36, Τηλέφωνο: 210 7276824, Email: vlikodimos[at]phys.uoa.gr

 • Σταμόπουλος Δημοσθένης (Αναπληρωτής Πρόεδρος )
  ΓραφείοΙV-2ος #35, Τηλέφωνο: 210 7276823, Email: densta[at]phys.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

 • Παπαθανασίου Αντώνιος 
  ΓραφείοΙV-1ος #7, Τηλέφωνο: 210 7276730, Emailantpapa[at]phys.uoa.gr

 • Σιμσερίδης Κωνσταντίνος  
  ΓραφείοΙV-4ος#8, Τηλέφωνο: 210 7276810, Email: csimseri[at]phys.uoa.gr

 • Σκορδάς Ευθύμιος 
  ΓραφείοΙV-1ος #2, Τηλέφωνο210 7276735, Email: eskordas[at]phys.uoa.gr

 • Τσακμακίδης Κοσμάς 
  ΓραφείοΙV-2ος #34Τηλέφωνο210 7276821, Email: ktsakmakidis[at]phys.uoa.gr