Τμήμα Φυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητές

 • Βαρώτσος Κων/νος 
  ΓραφείοV-3ος #10, Τηλέφωνο: 210 7276929, 6838, Email: covar[at]phys.uoa.gr

 • Καρτάλης Κων/νος (Διευθυντής Τομέα και Διευθυντής Εργαστηρίου Μετεωρολογίας)
  ΓραφείοV-3ος #7, Τηλέφωνο: 210 7276926, 6774Emailckartali[at]phys.uoa.gr

 • Τζέλλα - Τόμπρου Μαρία  
  ΓραφείοV-3ος#16, Τηλέφωνο: 210 7276935, Email: mtombrou[at]phys.uoa.gr

 • Φλόκα Έλενα 
  ΓραφείοV-3ος #19, Τηλέφωνο210 7276706, Email: efloca[at]phys.uoa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Ασημακοπούλου Μαργαρίτα-Νίκη
  ΓραφείοV-3ος #3, Τηλέφωνο: 210 7276922, Email: masim[at]phys.uoa.gr

 • Σοφιανός Σαράντης
  ΓραφείοV-3ος #13, Τηλέφωνο: 210 7276932, 6939, Emailsofianos[at]phys.uoa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

 • Τζάνης Χρήστος
  ΓραφείοV-3ος #18, Τηλέφωνο: 210 7276937, Email: chtzanis[at]phys.uoa.gr

Λέκτορες

 • Γιαννακάκη Ελένη 
  ΓραφείοV-3ος #9, Τηλέφωνο: 210 7276928, Email: elina[at]phys.uoa.gr

Επιστημονικός Συνεργάτης

 • Καλτσουνίδης Νικόλαος 
  ΓραφείοV-1ος #13, Τηλέφωνο: 210 7276840, Email: nkalts[at]phys.uoa.gr