Τμήμα Φυσικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Ζωγραφάκη - Τόγκα Ευτυχία (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
  Γραφείο: I-2ος Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 7276804, Email: ezografaki[at]phys.uoa.gr

 • Κίτσιος Γεώργιος
  Γραφείο: I-2ος Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 7276745, Email: gkitsios[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση κωδικών πρόσβασης στο my_studies/ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οργάνωση τηλεδιασκέψεων, ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών, δίκτυο αποφοίτων ALUMNI. Διοικητική υποστήριξη στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος “Φυσική” και “Φυσική Εφαρμογών”.

 • Μουρούτη Φανή 
  ΓραφείοI-2ος Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 7276803, Email: fmourouti[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη για όλα τα θέματα τεταρτοετών φοιτητών και επί πτυχίω φοιτητών, πτυχιακές εργασίες, ορκωμοσία φοιτητών με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, εντάξεις παλαιών φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών, Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και μαθησιακές δυσκολίες.

 • Παππάς Δημήτριος 
  ΓραφείοΙ-2ος#9, Τηλέφωνο: 210 7276702, Email: dpappas[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής.

 • Ρίζου Μαρία 
  Γραφείο: I-2ος Γραμματεία, Τηλέφωνο210 7276990, Email: m_rizou[at]uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη για όλα τα θέματα των υποψηφίων διδακτόρων, των προπτυχιακών φοιτητών 1ου έτους, αναθέσεις εντολών διδασκαλίας μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, προσφερόμενα διδακτικά συγγράμματα (ΕΥΔΟΞΟΣ), διαχείριση WEB για βαθμολογίες Καθηγητών, μετεγγραφές φοιτητών, Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και μαθησιακές δυσκολίες.

 • Σπυροπούλου Κωσταντίνα
  ΓραφείοI-2ος Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 7276754, Email: nsprirop[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων των μελών ΔΕΠ, οργάνωση τηλεδιασκέψεων, ΑΠΕΛΛΑ, μετεγγραφές φοιτητών, κατατακτήριες εξετάσεις, στεγαστικό επίδομα, υποτροφίες-κληροδοτήματα.

 • Στεφανάτου Πολυξένη
  ΓραφείοI-2ος ΓραμματείαΤηλέφωνο210 7276825, Email: pstefan[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Διοικητική υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Ραδιοηλεκτρολογίας” και “Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού” των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

 • Τζίγκος Σπυρίδων
  ΓραφείοIV-1ος #34, Τηλέφωνο210 7276741, Email: spitz[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Μελέτη-κατασκευή-επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων  οργάνων μέτρησης και επικοινωνίας, εγκατάσταση υπαίθριων συστημάτων τελλουρικών και μαγνητικών μετρήσεων και υπολογιστικών συστημάτων για τη συλλογή των δεδομένων.

 • Φιλιπποπούλου Αναστασία
  ΓραφείοΙV-1ος #34Τηλέφωνο210 7276797, Email: afilippop[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Αλληλογραφία Γραμματείας Τμήματος, υπεύθυνη αρχειοθέτησης και ταξινόμησης των αναλογικών καταγραφών του ΒΑΝ, βοηθητική υποστήριξη των σταθμών ΒΑΝ της υπαίθρου, γραμματειακή υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας ΒΑΝ και του ΕΠΙ “Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης”.

 • Χριστοφίλου Σωτηρία
  ΓραφείοΙ-3ος #1Τηλέφωνο210 727856, Email: schristof[at]uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη για την έκδοση περγαμηνών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων και για τον έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών.

 • Ψωμά Παρασκευή
  ΓραφείοI-2ος Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 7276799, Email: vpsoma[at]uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη για όλα τα θέματα των φοιτητών 2ου και 3ου έτους, έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος πτυχιούχων, ΕRASMUS+, CIVIS, πλάνο αιθουσών εξεταστικών περιόδων, διοικητική υποστήριξη στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (μόνο κάθε Τετάρτη 210-7276966).