Τμήμα Φυσικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Ζωγραφάκη - Τόγκα Ευτυχία (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
  Γραφείο: I-4 Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 727 6804, Email: ezografaki[at]phys.uoa.gr

 • Κίτσιος Γεώργιος
  Γραφείο: I-4 Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 727 6745, Email: gkitsios[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση κωδικών πρόσβασης στο my_studies/ Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οργάνωση τηλεδιασκέψεων, ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών, δίκτυο των  αποφοίτων ALUMNI. Διοικητική υποστήριξη στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος «ΦΥΣΙΚΗ» και «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ». Πρωτόκολλο για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του/γενικά θέματα.

 • Κωτούλα Παναγιούλα 
  ΓραφείοI-4 Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 727 6803, Email: gioulakot[at]uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη για όλα τα θέματα των φοιτητών 2ου και 3ου έτους, έλεγχος γνησιοτήτων Τίτλων Σπουδών, Φοιτητές με Αναπηρία (Φ με Α) και μαθησιακές δυσκολίες (σε συνεργασία με την κα Ρίζου). Πρωτόκολλο για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της, Υπεύθυνη για την έκδοση περγαμηνών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων.

 • Μουρούτη Φανή 
  ΓραφείοΙ+4 #1, Τηλέφωνο: 210 727 6966, Email: fmourouti[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Διοικητική υποστήριξη στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

 • Παππάς Δημήτριος 
  ΓραφείοΙ 0 #9, Τηλέφωνο: 210 727 6702, Email: dpappas[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής.

 • Ρίζου Μαρία 
  Γραφείο: I-4 Γραμματεία, Τηλέφωνο210 727 6990, Email: m_rizou[at]uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη για όλα τα θέματα των υποψηφίων διδακτόρων, για όλα τα θέματα των προπτυχιακών φοιτητών 1ου έτους, αναθέσεις εντολών διδασκαλίας μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, προσφερόμενα διδακτικά συγγράμματα (ΕΥΔΟΞΟΣ), διαχείριση WEB για βαθμολογίες Καθηγητών, μετεγγραφές φοιτητών, Φοιτητές με Αναπηρία (Φ με Α) και μαθησιακές δυσκολίες (σε συνεργασία με την κα Κωτούλα), συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Πρωτόκολλο για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της.

 • Σπυροπούλου Κωσταντίνα
  ΓραφείοI-4 Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 727 6754, Email: nsprirop[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Υπεύθυνη διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων των μελών ΔΕΠ, συνεδριάσεων Τμήματος, οργάνωση τηλεδιασκέψεων, ΑΠΕΛΛΑ, επικαιροποίηση Μητρώου Εκλεκτόρων, μετεγγραφές φοιτητών, κατατακτήριες εξετάσεις, στεγαστικό επίδομα, υποτροφίες-κληροδοτήματα. Πρωτόκολλο για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της/γενικά θέματα.

 • Στεφανάτου Πολυξένη
  ΓραφείοI-4 ΓραμματείαΤηλέφωνο210 727 6825, Email: pstefan[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Διοικητική υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Υπεύθυνη για όλα τα θέματα των φοιτητών 4ου έτους στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Πρωτόκολλο για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της.

 • Τζίγκος Σπυρίδων
  ΓραφείοIV-8 #34, Τηλέφωνο210 727 6741, Email: spitz[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Μελέτη-κατασκευή-επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων διαφόρων οργάνων μέτρησης και επικοινωνίας, εγκατάσταση υπαίθριων συστημάτων τελλουρικών και μαγνητικών μετρήσεων και υπολογιστικών συστημάτων για τη συλλογή των δεδομένων.

 • Φιλιπποπούλου Αναστασία
  ΓραφείοΙV-8 #34Τηλέφωνο210 727 6797, Email: afilippop[at]phys.uoa.gr
  Καθήκοντα: Αλληλογραφία Γραμματείας Τμήματος, υπεύθυνη αρχειοθέτησης και ταξινόμησης των αναλογικών καταγραφών του ΒΑΝ, βοηθητική υποστήριξη των σταθμών ΒΑΝ της υπαίθρου, γραμματειακή υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας ΒΑΝ και του ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

 • Ψωμά Παρασκευή
  ΓραφείοI-4 Γραμματεία, Τηλέφωνο: 210 727 6799, Email: vpsoma[at]uoa.gr
  Καθήκοντα: Διαχείριση οικονομικών θεμάτων της Γραμματείας, υπεύθυνη για τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών, υπεύθυνη για όλα τα θέματα των επί πτυχίω φοιτητών, έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος πτυχιούχων, ΕRASMUS+, CIVIS, πλάνο αιθουσών εξεταστικών περιόδων, υπόλογος παραβόλων περγαμηνών. Πρωτόκολλο για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της.