Τμήμα Φυσικής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Φυσικής υπηρετούν 56 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 1 Επιστημονικός Συνεργάτης, 18 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 10 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και 11 Διοικητικοί Υπάλληλοι.